Olympiády

Alexandra Vojčická zo IV.BG, víťazka kategórie B krajského kola olympiády v španielskom jazyku, sa stala úspešnou riešiteľkou celoslovenského kola, ktoré sa konalo 10.3.2021 online formou, a obsadila celkove 7. miesto. Blahoželáme!

Jana Stehlíková, učiteľka ŠPJ na gymnáziu

Tretiak Jakub Lauček bol úspešným riešiteľom geografickej olympiády kategórie Z v krajskom kole.

Miroslav Škoviera

V kategórii Z9 matematickej olympiády sme mali zastúpenie z prvákov gymnázia. V okresnom kole, ktoré sa konalo 27.1.2021, nás reprezentovali 4 žiaci a všetci boli úspešní. Jakub Malý (I.BG) sa umiestnil na 4. mieste, Ružena Hlaváčiková (I.AG) na 6. mieste, Jerguš Sňahničan (I.BG) na 9. mieste a Peter Olajec (I.BG) na 12.mieste.

Tešíme sa, že hoci sme na dištančnom vzdelávaní, žiaci majú záujem pracovať na sebe, zlepšovať sa a prinášajú takéto pekné výsledky. Ďakujeme nielen žiakom, ale aj učiteľom, ktorí sa aj týmto žiakom venujú a sú im nápomocní. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im do ďalšieho štúdia veľa chuti a požehnania.

Renáta Hrkútová, učiteľka matematiky