Diplomatické návrhy, hľadanie kompromisov či spoznávanie nových ľudí = ZAMUN

Po skúsenostiach z MarMUNu 2020 nás modelové konferencie spojených národov prebiehajúce na školách oslovili až natoľko, že sme sa zúčastnili aj tohtoročnej konferencie v Žiline, napriek tomu, že sa konala iba online. Obaja sme sa prihlásili na rôzne témy – ja som sa sústredila na odvetvie ľudských práv s hlavným problémom Efekty zmien klímy na chudobné komunity, kde som zastupovala Indiu. Išlo v podstate o riešenie klimatických katastrof, ktoré ovplyvňujú chudobnejších a ako ich situáciu zlepšiť. Mišo ako „delegát Francúzska“ obhajoval postoj krajiny k uvedeniu do platnosti zákon pre humanitárnu pomoc v období vojen, kde sa snažil spolu s ostatnými vytvoriť najlepšie riešenie na ochranu zranených počas vojny.

Pre obidvoch to bolo na začiatku trošku nezvyčajné, keďže atmosféra konferencií tvárou v tvár ostatným delegátom je neporovnateľná s kamerami a mikrofónmi Zoomu. Avšak za tri dni trvania ZaMUNu, ktorý sa konal 28. – 30. apríla, sme sa prispôsobili chodu aj tejto alternatívy. Malo to svoje rozdiely, ale rovnako aj iné, špecifické čaro.

Konferencie tohto typu dávajú človeku okrem značného zväčšenia všeobecného rozhľadu o svetových problémoch takisto aj skúsenosti s verejnou komunikáciou, diplomatické návrhy, hľadanie kompromisov, či spoznávanie nových ľudí, aj keď tentokrát iba cez počítač. Je zaujímavé pozrieť sa na globálne krízy z pohľadu iných krajín. Obaja sme sa aktívne podieľali na hľadaní spoločných riešení a zažili sme zaujímavé debaty, dokonca aj so študentmi iných krajín. Najzaujímavejší boli asi žiaci z Indie so svojou výbornou slovnou zásobou a úrovňou angličtiny.

Tešíme sa na účasť na ďalších konferenciách, či už to bude online, alebo v škole, a určite odporúčame všetkým, ktorí sa chcú zlepšovať v mnohých smeroch.

Anna Malá III.BG, Michal Chalupka III.AG