Úvodník – rozptýlenia predvolebnej kampane

Je po voľbách a mandáty sú rozdané. Kampaň a volebné výsledky môžu byť v mnohom poučné. Minimálne v tom, že sme ochotní uveriť skratkám a heslám viac ako programom a komplexným riešeniam založeným na dátach. Jedným z príkladov vyprázdnenosti politického diskurzu môžu byť debaty medzi kandidátmi na premiérske kreslo počas predvolebnej kampane, počas ktorej zašli až tak ďaleko, že jednotliví aktéri vyzývali redaktora, aby sa nehovorilo o programoch, lebo nie sú dôležité. Vraj rozhoduje iba to, koľko hlasov každá strana dostane a potom sa uvidí. Ale o čom inom by asi mali hovoriť, ak nie o programoch? Iba o heslách, sľuboch či analýze toho, aké je všetko zlé?
Školská politika má tiež svoje skratky,alebo lepšie povedané rozptýlenia – niečo sa na prvý pohľad zdá jednoduchým a zjavným riešením, no skutočný dopad je nevýrazný. Niektoré rozptýlenia nás môžu odvádzať od skutočných a komplexných riešení. Zdanlivými riešeniami je mať:

  1. menší počet žiakov v triede a zabezpečiť možnosti väčšieho výberu rôznych typov škôl,
  2. lepšie osnovy, náročnejšie štandardy, viac testov a budovy v alternatívne modernom designe a vnútornom usporiadaní,
  3. lepších a lepšie pripravených žiakov, ideálne bez nejakých diagnóz,
  4. väčšie množstvo peňazí a väčšiu autonómiu škôl, iba tak môže dôjsť k ich zlepšeniu,
  5. lepšiu vysokoškolskú učiteľskú prípravu, platiť učiteľov na základe ich výkonu a zvýšiť mieru používania informačných technológií.

No nepodpísali by ste sa pod takého riešenia? Nevolili by ste stranu s takýmito volebným programom? Skutočnosť je však taká, že dopad na výsledky žiakov, ako ukazujú veľké meta-výskumy robené J. Hattiem sú skôr nevýrazné. Nevýrazné až tak, že by sme sa nimi nemali nechať veľmi rozptyľovať. Nie sú zlými riešeniami, no nemajú významný vplyv na rast žiakov.

Čo je teda riešením? J. Hattie na základe výskumov navrhuje sústredené budovanie kultúry zameranej na rast žiaka a jeho učenie sa. Najväčší vplyv na napredovanie žiakov vo vzdelávaní majú experti – inšpirujúci, motivovaní učitelia a riadiaci pracovníci, ktorí spolu pracujú na tom, aby maximalizovali dopad ich vyučovania na rast žiaka. Školský systém musí pre nich vytvárať podporu, čas a prostriedky. O podobné sa snažíme v našej škole, momentálne cez posilňovanie odbornosti našich pedagógov prostredníctvom vzájomného učenia sa, pozorovania a poskytovania spätnej väzby. Držte nám v tom palce, aby sme sa nenechali rozptýliť. Chceme totiž vybudovať kultúru, kde myslenie sa považuje za dôležité, je hodnotou, je viditeľné a podporované všetkými členmi školského spoločenstva.

Jozef Sopoliga, riaditeľ