Letná biblická škola

Letná biblická škola je denný tábor, ktorý organizujeme vždy na začiatku júla už 20 rokov a nikdy sme na to neboli sami, ale spolupracovali sme s cirkevnými zbormi v USA. Vždy priniesli povzbudenie, zaujímavé materiály a celý program. V marci, uprostred prekladu materiálov s názvom Rocky railway – Jesus power pulls us through / Náročná trať – Ježišova moc nás posúva vpred, sa táto „náročná trať“ stala reálnejšou, ako sme čakali. Po zavedení prísnych opatrení sme tušili, že z tábora asi nič nebude. Až v poslednej chvíli, na začiatku júna, sme sa rozhodli, že do toho predsa len pôjdeme – hoci prvýkrát bez účasti našich milých hostí.

Napriek krátkemu času propagácie sa nám prihlásilo 82 detí vo veku od 7 – 10 rokov. Vedúcimi sa po rokoch opäť stali moji kolegovia Biblickej školy – Natálka a Aďo Kacianovci, Bohdan Hroboň, Dušan Haško a na pomoc prišla z Lučenca naša bývalá študentka Maruška Hroboňová. Program sme obohatili aj o špeciálne stanovištia ako dramatizované Biblické príbehy, Zábavná fyzika, Escape Room, Kreatívne dielne či Športové hry, ktoré si výborne pripravili učitelia z ESŠ – Ivka Sopúchová, Paľko Bartoš, Dominika Magurská a Evka Uličná, Marek Marton. Tábor by nebol táborom, keby chýbala dobrá hudba s piesňami a kvalitné foto záznamy pod vedením Tomáša Gulána a Jurka Borcovana. Pomocníkmi a dobrovoľníkmi sa stali opäť naši súčasní aj bývalí študenti z Evanjelickej spojenej školy či členovia cirkevného zboru v Martine. Všetci svojou časťou prispeli k úžasnému času naplneného smiechom, modlitbou, hrami a najmä spoznávaním nášho Pána Ježiša Krista. Každý deň sme sa učili, čo dokáže Ježišova moc – robiť náročné úlohy, pomáhať nám byť odvážni, dať nádej, darovať večný život, stať sa lepšími priateľmi. Doobedný program sme uzavreli opäť spoločným záverom a dobrým obedom a poobedie bolo menej štruktúrované a viac oddychové formou filmu, športových hier, „chillovaniu“ na dvore s preliezkami pod vedením Ivetky Chandler, Aďky Tinajovej či Ivky Krkoškovej. No a dievčatá obkolesili naše gymnazistky a zatiahli ich do pletenia vrkočov alebo „dievčenských“ rozhovorov.

Po náročnej a časovo krátkej príprave sa Pán Boh nesmierne priznal k tomuto dielku a prežili sme krásny týždeň, ktorý ako sa nám zdalo, ubehol akosi prirýchlo. Veľmi nášmu Otcovi nebeskému ďakujeme za tento čas a za ochotných pomocníkov, ktorých nám daroval.

Súčasne sme vyhlásili aj zbierku na pomoc zatopenej obci Hermanovce a nielen rodičia detí z tábora priniesli potrebné veci, ktoré sa operatívne dostali na miesto určenia. Ale o tom v inom článku 🙂

Bc. Janka Mineková
Biblická škola v Martine