Letná škola

Záver školského roka 2019/2020 bol trochu iný ako v predchádzajúce školské roky a taktiež prázdniny, ktoré po ňom nasledovali sa líšili od tých ostatných. Počas nich bolo školám umožnené zorganizovať tzv. Letnú školu, ktorá nemala celkom kopírovať školské vyučovanie, mala však deťom priniesť a zopakovať si už osvojené vedomosti hravou, zábavnou formou. Túto možnosť využila aj naša škola, ktorá sa do projektu Letná škola zapojila a získala aj finančnú hotovosť na nákup športových, výtvarných a kancelárskych potrieb.

Letná škola v našej škole prebehla v termíne od 17.8. do 21. 8. 2020 a zúčastnilo sa na nej 45 detí z 1. a 2. stupňa ZŠ. Ako nosnú tému Letnej školy sme si zvolili vodu, ktorá bola následne integrovaná do jednotlivých výchovno-vzdelávacích aktivít. Deň sme začínali rannými stíšeniami, pri ktorých sa striedali p. uč. Froľo, p. uč. Malá, p. uč. Ondrušeková a p. vych. Dobrovolná. Denný rozvrh bol rozdelený na edukačné aktivity z oblasti matematiky, informatiky, slovenského a anglického jazyka a prírodných vied. V rámci výučby matematiky sme zaradili výuku mentálnej aritmetiky tzv. numeriky zameranej na rozvoj myslenia a kreativity pod vedením p. Piršelovej a p. Benčaťovej. Tieto hodiny viedol externý partner Občianske združenie AMA Martin.

V popoludňajších hodinách prebiehali najmä športovo-rekreačné aktivity na novom školskom ihrisku, v prípade škaredého počasia sme v priestoroch učebne výtvarnej výchovy a v triedach ZŠ realizovali pracovno-technickú a výtvarnú výchovu najmä formou tvorivých dielní (výroba domácej plastelíny, batikovanie tričiek, mramorovanie príveskov). Tieto aktivity viedli p. uč. Magurská, p.uč. Gulán, p.uč. Tinajová, p. vych. Zúdorová a p. vych. Krkošková. Pri aktivitách nám pomáhali aj dobrovoľníci z radov študentov z vyšších ročníkov našej školy. Zaujímavou „vyučovacou hodinou“ bola pre deti tzv. Escape room, ktorú s témou vody pripravila so študentami p. uč. Uličná.

Počas Letnej školy sme realizovali aj dve vychádzky k miestnym zdrojom vody, k prameňu potoka Medokýš a k jazierku na miestnom sídlisku Košúty, kde žiaci pod vedením pedagógov plnili zadané úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu. V závere Letnej školy boli všetci, ako to už v škole býva, ocenení vysvedčením, v ktorom sme hodnotili životné zručnosti (priateľstvo, spolupráca, zvedavosť, riešenie problémov, aktívne počúvanie, trpezlivosť). Samozrejme, že všetci prospeli s vyznamenaním! Okrem životných zručností, ktoré sme sa snažili počas tohto týždňa podporiť a rozvíjať, si žiaci zopakovali vedomosti nadobudnuté počas školského roka, osvojili si nové vedomosti a zručnosti a nadviazali nové priateľstvá. Tešíme sa na ďalšie prázdniny a dúfame, že si takúto skvelú Letnú školu ešte zopakujeme!

G. Dobrovolná