Jakub Šofranko

Jakub, si novou posilou na našej škole. Mohol by si sa nám predstaviť? Keby si mohol napísať tri vety, ktoré ťa charakterizujú, čo by to bolo?
Vo všeobecnosti som zvedavý človek, asi preto som mal vždy vysokú afinitu k prírodným vedám. Rád sa učím nové veci, nemám problém diskutovať s niekým, kto má iný názor ako ja. Momentálne sa snažím deliť svoj čas medzi prácu a rodinu – manželku a syna.

Si učiteľ chémie. Chémia je zaujímavá a náročná súčasne. Ako sa ti darí tvoj predmet popularizovať?
Som si vedomý, že chémia nie je veľmi obľúbený predmet. Na druhej strane však ponúka veľké množstvo zaujímavých experimentov, ktoré sa dajú pozorovať. Preto by som chcel ukázať žiakom čo najviac takýchto pokusov, či už v laboratóriu, alebo aspoň na videu (nie všetky experimenty je bezpečné robiť v škole.) Za týchto pár týždňov som ešte nestihol robiť veľa experimentov, to sa však čoskoro dúfam zmení. Ešte na vysokej škole som učil krúžok „Vedecké pokusy“ na ZŠ, kde sme robili veľa zaujímavých pokusov, tam to žiakov veľmi bavilo.

Podarilo sa ti na hodine chémie zažiť niečo nečakané? Prípadne, čo by si niekedy chcel zažiť?
Áno, na druhej hodine v 7. ročníku som chcel žiakom ukázať, ako vyzerá chemická reakcia. Tak som si so sebou priniesol do triedy všetko potrebné, sebavedomo som zmiešal reagencie a reakcia neprebehla, čo som vôbec nečakal. Na ďalšej hodine som im to vynahradil, ale aj tak to bola škoda, že to nevyšlo na prvý pokus. Samozrejme som zažil aj niečo pozitívne, bol som veľmi milo prekvapený, že niektorí žiaci si na hodinách pamätali aj nie celkom triviálne učivo z predchádzajúcich ročníkov, čiže to ma veľmi tešilo a povzbudilo.

Kde čerpáš inšpiráciu? Je nejaký konkrétny vzor, ktorý ovplyvnil tvoj vzťah k chémii?
Inšpiráciu čerpám v zvedavosti. Vždy som chcel vedieť, ako veci okolo mňa fungujú, prečo spolu tieto dve látky zreagujú a podobne. To ma stále viedlo k tomu, aby som viac premýšľal a hľadal odpovede. Mohol som teda neustále posúvať vpred, učiť sa nové veci a v konečnom dôsledku, čím viac som toho vedel, tým som chcel vedieť viac.

Keby si sa mohol stretnúť s niektorým slávnym vedcom, kto by to bol a prečo?
Paradoxne by to asi nebol chemik, ale fyzik, Richard Feynman. Je to veľmi známy teoretický fyzik, ktorého mnohí považovali za veľmi dobré učiteľa. Snažil sa učiť inak, ako bolo vtedy zaužívané, bol otvorený novým nápadom a inšpiroval mnoho študentov. Jeho prednášky z fyziky boli nahrávané, podarilo sa ich zrekonštruovať a vyšli knižne. Sú veľmi populárne medzi študentmi fyziky. Dokonca Bill Gates o ňom napísal článok s názvom „The Best Teacher I Never Had“.

Keby si sa mal opýtať niečo sám seba, ako by znela posledná otázka v tomto rozhovore? Môžeš sa opýtať čokoľvek a odpovedať tiež.
Prečo chémia?
Chémia je veda, ktorá sa zaoberá látkami, ich vlastnosťami a interakciami. Chémia spája prírodné vedy od matematiky až po biológiu a je možné ju aplikovať od poľnohospodárstva cez výrobu plastov až po medicínu. Myslím, že každý prírodovedec by si tam našiel to svoje. Pre mňa osobne je práve toto široké spektrum aplikácie chémie veľmi zaujímavé, pretože to môžem prepájať s rôznymi odvetviami priemyslu a viacerými vedeckými smermi. Uvediem jeden príklad z môjho života. V diplomovej práci som sa venoval chemickej analýze, trávil som celé dni v laboratóriu. V rigoróznej práci sa venujem teoretickým výpočtom, ktoré programujem v počítači. Obidva tieto svety mám rád a som rád, že ich v chémii môžem spojiť.