Trevor Noah: Born a crime

Ja som začal čítať autobiografiu od Trevora Noaha. Trevor je napoly Nemec, napoly Afričan, ale žil v Afrike, v Johannesburgu, v Eden Parku. Živí sa hlavne ako stand up komik a stojí za to si ho vypočuť.

Žil s matkou a bratom. Mama s nimi vždy chodila do kostola, starala sa o nich príkladne, ale boli aj momenty, kedy Trevor utekal ako o život pred vlastnou matkou, či už neposlúchal alebo pre rôzne iné dôvody. Mali skutočne prísnu výchovu, nemohli ani sledovať televízor, kde bolo násilie, ani počúvať hudbu s vulgarizmami. Pre neho bolo všetko v Biblii, v kostole ,,So Bible was my action movie. Samson was my superhero. He was my He-Man.” (Tak, Biblia bol môj akčný film. Samson bol môj hrdina.) ,,I could quote you anything from those pages, chapter and verse.” (Mohol by som vám citovať čokoľvek z týchto stránok, kapitol a veršov.) Koľko málo stačí niekomu, aby bol šťastný.

Jeho matka si veľmi vytrpela hlavne kvôli tomu, že mala dve deti s bielym mužom, Trevora a Andrewa. Rozprával príbeh, keď išli z kostola domov, už bolo neskoro večer. Keď ste v africkom meste sama na ulici s jedným deväťmesačným synom a deväťročným druhým synom, nebolo by vám všetko jedno. Ona ale zachovala chladnú hlavu. Zastavilo auto, ktoré sa spýtalo, či potrebuje odviezť. Nasadli a akurát pri nich zastal minibus, tak ich hneď z auta vyhnala. ,,Why are you stealing our customer?” (Prečo nám kradneš našich zákazníkov?) Nastúpili do autobusu, šofér nechápe, prečo čakali na autobus. Trevorova mama začala hovoriť po Xhosky a nastal problém. Nikto nemal rád Xhosov v tom okolí. Šofér začal zrýchľovať a nechcel zastaviť minibus. Museli vyskočiť za jazdy. Pevne zovrela Andrewa a skočili. ,,It was an animal instinct, learned in the world where violence was always lurking and waiting to erupt.” (Bol to zvierací inštinkt, naučený vo svete, kde násilie vždy číhalo a čakalo na jeho prepuknutie.) Keďže žil v nebezpečnom meste, tak mu to prišlo nenormálne normálne. Trevor nechápal, čo sa deje, lebo už bol unavený z troch kostolov, čo prešli v ten deň. Vyskočili a utekali, čo im nohy stačili. Šofér ešte žiadnu ženu s dieťaťom nevidel tak rýchlo bežať. Našťastie mu unikli a prišla po nich polícia. Trevorova mama bola silno veriaca a nikdy sa nebála. Vďaka tomu prežili “únos”.

Raz mu povedala: ,,If God is with me, who can be against me?” (Ak je Boh so mnou, kto môže byť proti mne?) Má to hlboký význam. Cíti sa ním ochraňovaná.

Samuel Sakál