Zo života našich škôlkarov – apríl-máj 2023

Veľkonočné tvorivé dielne
4.4.2023 sme sa stretli spolu s rodičmi na veľkonočných tvorivých dielňach. Tí si mohli spolu so svojimi ratolesťami vytvoriť rôzne veľkonočné ozdoby, námety, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky i páni učitelia EMŠ a stráviť tak spoločne príjemné chvíle pred Veľkonočnými sviatkami.

Slávnostné Služby Božie
5. 4. 2023 sme sa zúčastnili na spoločných Službách Božích, ktoré viedla naša pani farárka Natálka Kacianová.

Turčianska galéria – interaktívna výstava Jozefa Vongreja
14.4.2023 naši predškoláci zo žirafkovej triedy navštívili Turčiansku galériu, kde si pozreli výstavu Jozefa Vengreja a vyskúšali si zaujímavé techniky kreslenia.

Návšteva predškolákov v EZŠ
18.4.2023 predškoláci navštívili prvé ročníky na našej základnej škole, aby videli, čo ich od septembra čaká a mohli sa už teraz na to tešiť.

Školské kolo Duchovnej piesne
V stredu 19.4.2023 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Duchovná pieseň, na ktorej sa za EMŠ zúčastnili Saška Valková a Lennox Kai Barnes zo žirafkovej triedy a Magdalénka Ruttkayová zo sovičkovej triedy. Ďakujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu našej MŠ.

Deň Zeme
21.4.2023 sa aj naše deti pripojili k akcii, ktorú pri príležitosti Dňa Zeme pripravili žiaci 2. stupňa EZŠ. Deti sa mohli zapojiť do rôznych ekologicky zameraných súťaží, a užiť si takto spoločne vzájomné súťaženie. Ďakujeme našim siedmakom a p. učiteľovi Froľovi.

Míľa nádeje
26.4.2023 v rámci sociálneho projektu ESŠ Láskou proti násiliu sa aj deti našej škôlky zapojili do podujatia s názvom Míľa nádeje a tak finančne podporili OZ Žena v tiesni prostredníctvom dobrovoľnej zbierky rodičov.

Turčianska galéria – Ateliér Kocúr
26. a 27.4.2023 deti zo žirafkovej a sovičkovej triedy navštívili Ateliér Kocúr v Turčianskej galérii. Deti maľovali vodovými farbami v kombinácii s olejovým pastelom zátišia s kvetinami.

Návšteva Turčianskej knižnice
28.4.2023 deti celej EMŠ v dvoch skupinách navštívili Turčiansku knižnicu.
Interaktívnym spôsobom sa zapojili do predstavenia o kníhkupcovi capkovi Leopoldovi a potom si mohli poprezerať knihy podľa vlastného výberu, či vymaľovať si hlavného hrdinu príbehu – capka Leopolda. Pre naše žabky to bola prvá spoločná návšteva knižnice, ktorú si naozaj užili.

Martinské olympijské hviezdičky
2.5.2023 sa naši predškoláci zúčastnili 10. ročníka atletických pretekov detí materských škôl v Martine MARTINSKÉ OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY.
Sútažili v 4 disciplínach – beh, hod do diaľky, skok do diaľky, štafeta.
V kategórii chlapcov obsadil úžasné 1. miesto náš Lennox Kai Barnes.
V kategórii beh – štafeta sa naša škôlka ako tím umiestnila na krásnom 2. mieste.
Ninka Masárová, Marko Mešťan, Karolínka Soláriková, Samko Huťka, Lucka Rošteková a Lennox Kai Barnes predviedli naozaj výborné športové výkony, za čo si zaslúžia jednu veľkú pochvalu! Športu zdar!!!