Každý klame

Je aktuálny bestseller amerického dátového analytika pracujúceho pre Google Setha Stephensa-Davidowitza, ktorý sa zaoberal už počas svojho pôsobenia na Harvarde témami big data a strojového učenia.

Autor v tejto knihe ponúka zaujímavý pohľad na silu dát a na to, čo všetko sa v nich ukrýva, keďže v súčasnosti dátoví vedci analyzujú neskutočné množstvá informácií, v pozadí ktorých sú ďalšie, veľmi cenné poznatky. Určite zaujímavou je aj analýza obľúbenosti párkov oproti pizzi, ktorú vedci analyzovali prostredníctvom strojového čítania a vychádzali z výskytu týchto slov v miliónoch kníh publikovaných v istom časovom období (okolo 200 rokov). O popularite pizze niet pochýb.

Kniha však prichádza aj s oveľa vážnejšími zisteniami, ktoré rovnako vychádzajú zo strojového čítania, dátovej analýzy aj informácií z vyhľadávačov a poukazuje na to, že medzi tým, čo ľudia hovoria a tým, čo naozaj robia a ako sa správajú, niekedy býva priepastný rozdiel. Rovnako autor skúma aj navonok tolerantné (voči inej rase) okresy v USA, pričom na základe získaných dát práve tie patria medzi najrasistickejšie. K najzaujímavejším patrí časť, ktorá opisuje výskum správania sa žiadateľov o pôžičku. Pri uchádzaní sa o pôžičku musia žiadatelia vyplniť krátky text s ich žiadosťou a odôvodnením, ktoré v analýze prinieslo najzaujímavejšie výsledky, pretože podľa použitých slov v texte autori vyvodili v záveroch pravdepodobnosť splatenia alebo nesplatenia už uvedenej pôžičky. (Je správne, ak niekomu nepožičiame len preto, že uvedie, že je veriaci? A čo ak žiadateľ naozaj potrebuje peniaze pre chorého rodiča či súrodenca?)

Kniha Každý klame je rozhodne poučným čítaním, ktoré Vás donúti zamyslieť sa. „Každý klame nás vyzýva, aby sme premýšľali inak o tom, ako vidíme svet.“ (Martinus)