Kto bude ďalší

Stanovisko pedagogického zboru Evanjelickej spojenej školy

V Martine 15.10.2019

Pred nedávnom sa dostal do kín film Miroslava Drobného Kto bude ďalší, ktorý cez tri príbehy mladých ľudí rozoberá problémy spojené s aktivitami dospievajúcej mládeže na internete a sociálnych médiách, konkrétne problémy kyberšikany medzi rovesníkmi, túžby zviditeľniť sa prostredníctvom „rooftoppingu“, ako aj problematiku sexuálneho zneužívania.

Učitelia školy a školskí odborní pracovníci si boli pozrieť tento film minulý týždeň. Následne na pedagogickej porade učiteľov druhého stupňa a gymnázia prebehla dlhá a poctivá diskusia s cieľom kvalifikovane rozhodnúť, či film ponúknuť k zhliadnutiu všetkým žiakom nášho gymnázia, prípadne aj vyšším ročníkom základnej školy. Po diskusii v pedagogickom zbore k tomuto filmu a problémom, ktoré otvára, sme sa nakoniec rozhodli, že film nedáme
do ponuky paušálne všetkým študentom.

Argumenty proti hromadnému pozeraniu filmu počas vyučovania boli:

 • Či všetci budú vedieť tento film emocionálne spracovať. Zdalo sa nám, že niektoré citlivé povahy by to nemuseli adekvátne zvládnuť
 • Samotné stvárnenie filmu sa viacerým zdalo pedagogicky nedostatočné, občas až na hranici návodu ako problémy dospievajúcej mládeže riešiť nešťastným spôsobom.
 • Vo filme sa vyskytujú vulgarizmy a opísané sú aj sexuálne úchylky.
 • Ako pedagógovia sa necítime dostatočne odborne pripravení viesť o tomto filme so žiakmi diskusiu vo veľkom kolektíve.
 • Ako vhodnejší formát sa nám zdá film premietať na inom mieste ako vo veľkom, anonymnom kine.
 • Pri zvažovaní vekovej hranice vhodnosti filmu sme mali pocit, že film je skôr pre rodičov ako pre samotných druhostupniarov.Na druhej strane, v prospech pozretia filmu zazneli nasledovné argumenty:
 • Uvedomujeme si, že všetky témy, ktoré film prináša, sú veľmi aktuálne a zachytávajú skutočné príbehy mladých ľudí, preto sa im určite chceme venovať.
 • Žiaci sa s témami zobrazenými vo filme tak či onak stretnú/stretávajú, a preto pokladáme za dôležité, aby diskusia o problémoch mladých ľudí prebiehala
  v kontrolovanom a bezpečnom prostredí domova a školy, v diskusii s odborníkmi.
 • Uprednostňujeme preto venovanie sa spomínanej problematike v menších skupinách.
 • Viacerí kolegovia, ktorí majú deti v pubertálnom veku a videli film spolu so svojimi deťmi, odporúčali ako najvhodnejšiu formu reflexie o preberaných témach práve rodinné prostredie.

Preto:

 • Chceli by sme v blízkej budúcnosti ponúknuť študentom gymnázia možnosť dobrovoľne sa zúčastniť premietania filmu v popoludňajších hodinách v priestoroch školy. U žiakov základnej školy prosíme o zváženie zo strany zákonného zástupcu.
 • Rovnako by sme chceli toto premietanie ponúknuť rodičom všetkých žiakov našej školy
  s tým, že po filme bude zo strany školy vytvorený priestor na diskusiu s odborníkmi – psychológmi.
 • Určite odporúčame, aby tento film videli rodičia detí v pubertálnom veku. Film totiž prináša silné varovania a tiež mnohé podnety na rozmýšľanie a diskusiu.
  Ak sa chcete dozvedieť o filme ďalšie informácie, môžete ich nájsť na stránke filmu alebo tu.

Jozef Sopoliga, riaditeľ školy