Dana Bednárová

Dana Bednárová pôsobí ako zástupkyňa pre gymnázium a učí anglický jazyk spolu s ekonómiou. Rada tvorí rozvrh a učí gramatiku anglického jazyka. Vo voľnom čase prekladá texty z a do anglického jazyka.

Danka, poznáme ťa ako zástupkyňu pre gymnázium. Ako by si opísala náplň svojej práce?
Moja pracovná náplň má dve strany, tak to nebude kompletný zoznam. Pokúsim sa zamerať aspoň na tú časť, ktorá súvisí so zabezpečením chodu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu. Som zodpovedná za školský vzdelávací program, pedagogickú dokumentáciu, úväzky učiteľov, tvorenie rozvrhu, suplovanie, koordináciu aktivít, minimaturít, účelových cvičení, maturitných skúšok, individuálnych učebných plánov, podieľam sa na tvorbe ročného, mesačného a týždenného plánu práce školy, sledujem plnenie platných učebných osnov, dodržiavanie školského a klasifikačného poriadku, kontrolujem zápisy v triednych knihách, evidujem účasť žiakov na súťažiach. Súčasťou mojej práce je aj vyučovanie základného úväzku, tento rok učím anglický jazyk a ekonómiu.

Ak by som teraz otázku otočila a napísala, že ťa nepoznáme, čo by si nám o sebe prezradila?
Vždy som chcela byť učiteľkou a musím povedať, že si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné. Moje povolanie je, ako sa hovorí, aj mojím poslaním. Rada sa učím nové veci. Keď sa o niečom chcem dozvedieť viac, tak hľadám informácie, kde sa dá. Vo svojom voľnom čase rada varím a pečiem. S manželom sa v lete chodíme bicyklovať a v zime lyžovať. Mojím najnovším koníčkom sa stala severská chôdza.

Máš za sebou veľké množstvo skúseností, učila si na rôznych školách. Čím ťa oslovila naša škola, keď si sa rozhodla prísť do ESŠ?
Pred deviatimi rokmi som prijala ponuku stať sa zástupkyňou a učiteľkou anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Pritiahla ma aj príležitosť spolupodieľať sa na príprave otvorenia nového evanjelického gymnázia. Na jednej strane som šla do podobnej školy – evanjelickej, bilingválnej; no na druhej strane som šla do nového, dynamického prostredia. Som veľmi vďačná, že som dostala túto ponuku a že som súčasťou úspešnej, rozrastajúcej sa školy, ktorá sa už môže pýšiť prvými absolventmi.

Vedela by si po rokoch, ktoré si tu strávila povedať, v čom je naša škola iná?
Je to inovatívna, progresívna škola, ktorá má dobré meno vďaka programu, ktorý ponúka: akademický zážitok, zážitok spoločenstva i duchovného naplnenia, rôzne mimoškolské aktivity. Vedieme našich študentov aj k dobročinnej činnosti a pomoci blížnym, čo je v dnešnej dobe dosť vzácne.

Je niečo, čo by si chcela vo svojom živote ešte dosiahnuť, prípadne zmeniť, aby ťa to potešilo?
Vždy, keď niečo zvládnem, už ovládam, tak sa vrhnem na niečo nové. V tomto momente sa venujem ekonomike a príprave zaujímavých hodín pre mojich študentov. Chcela by som, aby náš nový projekt v rámci JA Slovensko bol úspešný. Veľmi ma teší, keď žiakov motivujem. Poteší ma, keď žiaci ocenia a poďakujú sa za to, čo sa naučili.

Ďakujem za rozhovor!
Monika Záborská