Environmentálna výchova 5. ročník

V dňoch 7.- 9. októbra 2019 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili environmentálnej výchovy v Blatnici, ktorú pre našich žiakov realizuje občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec.

Program environmentálnej výchovy vychádza z obsahu vzdelávania biológie piateho ročníka, pričom dôraz sa kladie na oblasť ekologických vzťahov v lesnom ekosystéme. Vďaka jedinečnému prostrediu Gaderskej a Blatnickej doliny majú žiaci možnosť spoznať a vidieť mnohé druhy rastlín a živočíchov, taktiež pochopiť zložité vzťahy v rámci jednotlivých ekosystémov.

Žiaci sú do procesu učenia zapojení pomocou hravej aktívnej formy, a práve tu majú možnosť svoje získané informácie a vedomosti overiť priamo v teréne pomocou tímovej spolupráce. Oživením celého programu je papagáj druhu Amazónik šupinkový, Fiona, ktorá počas prestávky dokáže zabaviť žiakov svojimi kúskami. 

Eva Adamovičová