Martin Štubňa

Martin Štubňa o sebe hovorí:
Som človek, ktorý rád rozmýšľa a hľadá odpovede na všetko možné a nemožné. Zároveň si uvedomujem, že život potrebuje byť naplnený aj niečím viac, ako len vedomosťami a zručnosťami, tak sa snažím byť ten, kto miluje blížneho ako seba samého. A keďže všetkého veľa škodí, tak občas vypnem hlavu, zapnem ruky a idem niečo tvoriť.

Martin, učiteľ fyziky a matematiky. Tvoja kombinácia predmetov prináša strach a hrôzu. Ako sa ti darí tvoje predmety popularizovať, ako dokážeš, že matematika a zvlášť fyzika nie je žiadny strašiak?
Veľmi často sa sám seba pýtam, či sa mi darí z týchto predmetov robiť menšieho strašiaka. Väčšinou sa bojíme toho, čo nepoznáme a známe veci už nie sú až také strašidelné, takže sa snažím ukázať, že fyzika je niečo, s čím sa stretávame každý deň, že keď máme ochotu sa nad niečím zamyslieť a pátrať po príčinách, tak to môže priniesť zaujímavé odpovede a že veľakrát aj to pátranie môže byť zábavné. Snažím sa, aby na hodinách bola fyzika hmatateľná, aj keď nie vždy sa mi to podarí a stále hľadám spôsob, ako ju urobiť čo najuchopiteľnejšou pre všetkých žiakov.

Predsa len, podarilo sa ti na hodine fyziky alebo matematiky zažiť niečo strašidelné?
Prípadne naopak, kedy sa ti podarilo strašidlo zmeniť na zábavu?
Ja som zapálený pre fyziku, a to doslovne. Pri jednom experimente s plynom sa väčšie množstvo dostalo k horiacej sviečke, čo spôsobilo okamžité vzplanutie. Plyn horí rýchlo, takže nebezpečenstvo úrazu nehrozilo, ale o pár vlasov som vtedy prišiel. Súčasne to bol veľmi efektný experiment, takže verím, že publikum malo zábavu.

Kde čerpáš inšpiráciu? Je nejaký konkrétny vzor, ktorý ovplyvnil tvoj vzťah k fyzike či matematike?
Všade, kde sa dá. Pozerám videá, rozprávam sa so žiakmi, čo našli, čo ich zaujalo. Tiež s kolegami. Rád chodím do Čiech na stretnutia učiteľov fyziky nazvané Heuréka, kde spoločne bádame a objavujeme nové veci, prípadne sa len inak pozeráme na tie staré. A ešte sám život prinesie veľa otázok. Treba len chodiť s otvorenými očami a zamýšľať sa nad tým, čo vidím, či počujem. Chcieť prísť na koreň veci a nevzdať sa po prvom nezdare. Najviac ma však oslovila moja učiteľka didaktiky na vysokej škole, ktorá nás nechala, aby sme mohli spoznať fyziku tak, ako ju nepoznáme, a to hlavne na rôznych táboroch a krúžkoch pre deti, či v materských škôlkach.

Sám zavádzaš do svojich hodín veľa inovácií. Predstavil by si nám napríklad nové hodnotenie, klasifikáciu fyziky?
V niektorých triedach skúšam iný spôsob hodnotenia, ktorého cieľom je, aby bol menej stresujúci pre žiakov a súčasne bol dostatočne podnecujúci k tomu, aby žiaci prevzali zodpovednosť za vlastné bádanie a učenie sa. Hodnotenie stojí na troch pilieroch, prvým je aktivita na hodine, kde žiaci získajú buď 1, ak splnili zadanie tej danej hodiny alebo nič. Podmienkou je, že tých neaktívnych hodín z ich strany by malo byť menej (nie viac ako 30%). Druhým pilierom sú vedomosti, ktoré sa overujú klasickým testovaním. Špecialitou je, že každý test, sa dá opraviť, ale v prvom termíne je stupnica hodnotenia voľnejšia, takže sa oplatí test napísať dobre už na prvýkrát. Tretím pilierom je vlastná aktivita študenta, ktorú preukazuje vytváraním si vlastného portfólia. Tu je cieľom to, aby žiak bol zodpovedný za svoj rozvoj a mohol si vybrať, ako bude rozvíjať svoje zručnosti vo fyzike.

Keby si sa mohol stretnúť s niektorým slávnym fyzikom alebo matematikom, kto by to bol a prečo?
Určite Richard Feynman. Jednak to bol brilantný fyzik, skvelý učiteľ, ktorý chápal, že porozumenie podstate je úplne kľúčové pri učení sa a vymyslel veľké množstvo prirovnaní a opisov, vďaka ktorým možno pochopiť aj komplexnejšie fyzikálne javy. Na druhej strane to bol človek, ktorý chápal, že zmyslom života je byť na správnom mieste a byť sám sebou, nehrať sa na nikoho iného a vždy sa pokúsiť byť o kúsok lepší. Jeho autobiografia To nemyslíte vážně, pane Feynmane! v angličtine Surely You Are Joking Mr. Feynman! je úžasné čítanie, ktoré pobaví každého, keďže pán Feynman mal neskutočný zmysel pre humor. Vrelo odporúčam.

Ďakujem za rozhovor!
Monika Záborská