Otvorené hodiny na prvom stupni

Koncom októbra bolo na prvom stupni našej základnej školy poriadne rušno, pretože sa konal deň otvorených dverí. Pozvanie zúčastniť sa vyučovacích hodín a vidieť aktívnu prácu detí prijali mnohí rodičia a starí rodičia. Školáci boli nadšení, tešili sa z prítomnosti svojich blízkych a na hodinách svedomito a s nadšením plnili všetky úlohy. Rodičia mali možnosť spoznať matematiku v „novom šate“ a oboznámiť sa

s Hejného metódou. Žiaci si vyskúšali prácu v rôznych prostrediach a preukázali výbornú predstavivosť a zručnosť. Pri práci s Hejného metódou sa opäť potvrdilo, že vhodne zvolenými úlohami sa rozvíjajú schopnosti každého dieťaťa a prežitý pocit z úspechu motivuje dieťa k ďalšej činnosti.

Na hodinách slovenského jazyka sa žiaci prezentovali čítaním, recitovaním básničiek, písaním, ale aj cvičením a spievaním. Rodičia s nadšením sledovali celý priebeh vyučovania, pretože jednu zaujímavú aktivitu striedala druhá. 

Reakcie rodičov svedčili o tom, že sa v škole cítili veľmi dobre a odchádzali šťastní. Ďakovali učiteľkám za pekný deň a boli spokojní, že mohli vidieť svoje deti pri rôznych činnostiach. 

Deň otvorených dverí teda splnil cieľ, ukázal, čo všetko sa deti učia, aké zaujímavé aktivity počas vyučovania robia a aj vďaka nim dostávajú kvalitné vzdelávanie.

Renátka Brisudová