Školíme sa v mentoringu

Takmer 120 frekventantov už absolvovalo jeden zo štyroch vzdelávacích modulov projektu Biblickej školy v Martine s názvom Akros. Nechýbajú medzi nimi ani učitelia našej školy. Opodstatnenosť a zmysluplnosť takéhoto vzdelávania dokazuje aj reakcia jednej z účastníčok.

„Vyskúšať si mentoring „naživo“, oboznámiť sa s novými technikami, stráviť deň so skvelými ľuďmi aj v tom bol piatok trochu iný. Uvedomila som si mnohé veci. Jednou z nich je, aké dôležité je klásť správne otázky – nie je otázka ako otázka.“

http://ckvmartin.sk/akros/