ZAMYSLENIE

Keď Martin Luther verejne vystúpil proti zneužívaniam cirkevnej moci a scestnej teológii svojej doby a keď sa následne dostal do konfliktu s najmocnejšími ľuďmi svojej doby a bol vypočúvaný pred občianskym aj cirkevným súdom, predniesol na sneme v meste Worms pamätné slová: „Tu stojím, inak nemôžem.“ Tento jeho výrok sa stal mottom nielen vtedajšej nemeckej reformácie, ale aj hlavným sloganom v boji za slobodu svedomia a náboženskú slobodu. Luther vystihol pravdu, že vo vzťahu k Bohu nie je dobré, aby bolo naše svedomie či presvedčenie utláčané kýmkoľvek nadriadeným, či už farárom, biskupom, pápežom. Jednoducho, zodpovedáme sa Bohu každý za seba.

Čítať celý článok