Konferencia Go Bilingual

Dana Bednárová sa ako zástupca našej školy zúčastnila piateho ročníka medzinárodnej konferencie Go Bilingual pre lídrov v školstve, ktorá sa konala koncom novembra v Bardejove. Konferencie sa zúčastnili akademici, pedagógovia a metodici z Británie, Ameriky, Ukrajiny, no aj z domácej Prešovskej univerzity. Celkový počet účastníkov sa pohyboval na úrovni sto, pätnásť z nich bolo amerických vysokoškolských študentov.

Zmyslom konferencie je stretnúť sa naprieč celým Slovenskom a podeliť sa o najlepšie príklady z praxe, získať vedomosti o vzdelávacích postupoch a o najlepších vzdelávacích metódach. Na tejto konferencii vystúpili ako rečníci poprední metodici a pedagógovia z britských a amerických stredných univerzít a škôl, metodici a zaujímaví ľudia, ktorí majú aj skúsenosti s medzinárodným rozsahom. Jeden z profesorov, ktorý prednášal, bol Jacek Brant, ktorý pracuje na University College London Institute of Education, táto inštitúcia je lídrom vo vzdelávaní už štvrtý rok po sebe.