MarMUN 2020

Je nám cťou oznámiť vám, že v dňoch 24.- 25.1.2020 bude prebiehať v našom meste historicky prvá modelová konferencia Organizácie Spojených národov.

Modelová konferencia Organizácie Spojených národov funguje na rovnakom princípe ako skutočná OSN. Počas konferencie sú delegáti rozdelení do rôznych skupín. Obvykle býva 4-5 skupín, ktoré tvorí v priemere 20 delegátov. Každá skupina má svoju tému, o ktorej diskutuje a má svojich tzv. Chairleaders, ich úlohou je usmerniť priebeh diskusie. MUN každému jednému delegátovi prinesie obrovskú skúsenosť. Či už hovoríme o prekonávaní samého seba vystúpením pred väčším množstvom ľudí, prácou so stresom a pod tlakom, či prekročení hranice našej komfortnej zóny. Študenti sa počas konferencie naučia základom diplomacie. Naučia sa plynule vyjadrovať formálnou angličtinou na pomerne vysokej úrovni, písať svoje vlastné prejavy na danú problematiku, ktoré následne odprezentujú a navrhnú riešenie, ktoré môže problém vyriešiť. MUN je skvelá príležitosť aj na spoznanie nových ľudí, keďže delegáti pochádzajú z krajín patriacich do OSN. Konferencie MARMUN sa zúčastnia študenti z krajín, ako je Holandsko, Poľsko, Česko, Slovensko či Maďarsko. Vďaka tomu vznikajú nové priateľstvá medzi študentmi.

Sme hrdí, že spoločnými silami sme dokázali vytvoriť tím, ktorý usilovne pracuje na celej konferencii. Najväčšia pocta smeruje hlavne dvom šikovným a cieľavedomým študentom našej školy, Adamovi Ulbrichtovi a Simone Valkovskej, bez ktorých by sa MUN v Martine nekonal. Obaja študenti prišli so silnou iniciatívou vytvoriť MUN aj u nás a pomaly, ale isto  sa ich sen mení na skutočnosť. Veľká vďaka patrí ďalej aj študentom, ako sú

Nela Hanzelová, Romana Sobotková, Klára Zemková, Sofia Javornícka, Nina Kapustová, Viktória Olléová, Rasťo Medveď, Filip Galo, Natália Volnová, Martin Malák, Alexandra Vojčická a ďalším. Rovnako ďakujeme aj našej škole, že nám poskytla priestory. Ďakujeme učiteľom, ktorí v MUNe participujú a všetkým sponzorom.

Čas letí ako voda a my sa už nevieme dočkať MARMUNu 2020. Veríme, že prvý ročník MARMUNu bude odrazovým mostíkom aj pre tie ďalšie.

Klára Zemková, člen organizačného výboru pre MARMUN 2020