Novoročné predsavzatia a dôležité ciele

Aby ste sa mohli dostať do prvého ročníka prestížnej americkej vojenskej akadémie West Point, museli by ste mať na strednej škole samé jednotky na vysvedčení, vyplniť prihlášku dva roky vopred, mať odporúčanie od známej osobnosti, či splniť náročné kritériá na fyzickú zdatnosť. Prijať môžu iba 1200 uchádzačov zo všetkých 14 000 prihlásených. Iba každý piaty z prijatých aj reálne dokončí školu, pričom väčšina opúšťa školu po prvom semestri. Ako je možné, že tí, ktorí prešli takýmto tvrdým dvojročným výberom, nakoniec aj tak neuspeli? Vedci, ktorí na škole urobili výskum, zistili, že neboli dostatočne húževnatí.

Ako je to s nami? Možno máme predstavu o tom, čo chceme v živote robiť, na akej škole študovať alebo aké povolanie by sme chceli vykonávať.  Možno na začiatku roka sme si dali novoročné predsavzatie. Ako ďaleko v jeho napĺňaní sme sa dostali? Ak nie príliš ďaleko, problém môže byť v našej húževnatosti.

V našom živote však ide o oveľa dôležitejšie veci, ako sú novoročné predsavzatia – ide o večnosť a večný život. Apoštol Pavel bol ochotný kvôli evanjeliu prejsť takmer celý vtedy známy svet, prešiel viac ako 16-tisíc kilometrov, čo je väčšia vzdialenosť ako z Bratislavy do Chicaga letecky. Sám apoštol Pavel o húževnatosti hovorí:

To všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli! A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal, ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. 1 Kor 9, 23 – 27

Modlitba: Drahý Ježiš,  prosíme Ťa o húževnatosť, vytrvalosť, aby sme Ťa nasledovali, ale aj aby sme sa zlepšovali a viac podobali Tebe. Amen.

Spracovali: Jozef a Milada Sopoligová