Atraktívna podpora ďalšieho vzdelávanie žiakov

Vážení rodičia!

Naša škola získala pre učiteľov, žiakov a ich rodičov prístup do aplikácie
SmartBooks. Táto aplikácia umožňuje:

  • vašim deťom precvičovať si učivo takmer zo všetkých predmetov,
  • učiteľom zadávať domáce úlohy, ktoré žiaci vypracujú priamo v
    aplikácii,
  • rodičom rýchlu kontrolu, ako vaše dieťa pracuje, čo mu ide a s čím
    má problémy.

Aplikácia nefunguje iba ako generátor úloh. Pokiaľ dieťa látku ovláda,
otestuje si svoje vedomosti veľmi rýchlo. Ak niečomu nerozumie a na úlohu
odpovie nesprávne, aplikácia mu vysvetlí riešenie a k danému typu zadania sa
vracia, kým ho žiak nezvládne. Týmto spôsobom sa každé dieťa učí toľko,
koľko potrebuje.

Naši učitelia budú aplikáciu zavádzať do domácich úloh postupne, vy ale
môžete svojim deťom umožniť prácu v nej nezávisle od požiadaviek školy.

Prihlasovacie údaje pre rodičov aj žiakov dostanú vaše deti v najbližších
dňoch od svojich triednych učiteľov.

Aplikácia je dostupná online na internete, nemusíte nič inštalovať.

Viac informácií aj návody nájdete na stránke www.smartbooks.sk, priamy prístup k aplikácii je cez stránku www.smartbooks.sk/appje potrebné povoliť FlashPlayer.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Evu Uličnú,
email: eva.ulicna(at)essmt.sk.