Adam Ulbricht a Simona Valkovská

Adam Ulbricht a Simonka Valkovská sú študenti EGMT a hlavní organizátori MARMUNu.

Mohli by ste sa nám predstaviť? Ako trávite svoj voľný čas, ktorým aktivitám sa venujete mimo školy, čo vás napĺňa a motivuje mať chuť do života?
Adam: Moje meno je Adam Ulbricht, som hlavný spoluorganizátor MarMUN konferencie a navštevujem štvrtý ročník gymnázia. Môjho voľného času je veľmi málo, keďže sa profesionálne venujem triatlonu a atletike, pričom trénujem dvakrát denne. Cez víkendy mám preteky a posledné mesiace som vo voľnom čase pracoval na MUNe. Vo voľnom čase ešte doučujem angličtinu a chodím do jazykovej školy na nemecký jazyk. Čas, ktorý mi ostane, rád trávim so svojimi kamarátmi, s ktorými si vždy najlepšie oddýchnem.

Simona: Moje meno je Simona Valkovská, taktiež som hlavná spoluorganizátorka konferencie MarMUN 2020 a navštevujem štvrtý ročník gymnázia.Vo svojom voľnom čase sa snažím venovať veciam, ktoré by som rada študovala na vysokej škole, ako napr. programovanie a celkový prehľad v „IT svete“. Keď potrebujem pauzu od školy a všetkých povinností ako práca a OZ, na ktorom sa taktiež podieľam, snažím sa chodiť na prechádzky, a keď sa dá, tak na dlhšie túry na prečistenie hlavy, alebo si ísť iba tak sadnúť s kamarátmi, aj keď toto v poslednom čase veľmi nešlo, keďže na uskutočnenie konferencie, akou bol MarMUN, bolo treba obetovať takmer celý voľný čas.

Ako ste sa dostali k MUNom?
Adam: Na základe mojej angličtiny za mnou prišiel James, náš anglický lektor, či by som nechcel vyskúšať ísť ako delegát na MUN do Bratislavy. Povedal som, že áno, ale pod podmienkou, že si môžem nájsť tím, s ktorým na konferenciu pôjdem. James súhlasil a o tri mesiace som sedel vo vlaku aj s tromi ďalšími kamarátmi, s ktorými jazdím na MUNy doteraz.

Simona: V druhom ročníku sme mali „prednášku“ od vtedajších tretiakov/štvrtákov „munerov“ o tom, čo MUN je. Po tejto prednáške som išla za naším lektorom Jamesom Baxterom a povedala som mu, že mám záujem chodiť s ním na MUNy, ale keďže na najbližší MUN boli miesta už plné, zúčastnila som sa až AproMUNu 2018. Na tejto konferencii som sa iba utvrdila v tom, že ma to naozaj baví a potom som išla na ZaMUN 2019, na ktorom som vyhrala cenu najlepšieho delegáta vo svojej komisii.

To bola pravdepodobne aj inšpirácia k myšlienke priniesť MUN do Martina. Ako sa MARMUN zrodil?
Adam: Už po mojom prvom MUNe v Bratislave som bol zaujatý touto myšlienkou. Vtedy som sa ale nestretol s podporou. Keď Simona prišla zo ZaMUNu s ocenením najlepšieho delegáta, išiel som s mojím návrhom za ňou. Nadchla sa pre túto myšlienku rovnako ako som bol aj ja, a teraz som vedel, že nás už nič len tak ľahko nezastaví.

Simona: Keď som sa vrátila zo ZaMUNu 2019, zastavil sa za mnou Adam s touto myšlienkou a naozaj ma nadchla. Až keď sme sa uistili, že minimálne piati ľudia by nám s tým vedeli pomôcť, tak som sa utvrdila, že ak vynaložíme dostatočnú snahu, tak to dokážeme.

Nie je jednoduché zorganizovať veľké stretnutie na medzinárodnej úrovni, kto vás podporoval?
Adam: Keby som mal vymenovať všetkých ľudí, tak je to veľmi dlhý zoznam. Najväčšiu podporu som cítil zo strany rodičov. Práve oni so mnou doma večer sedeli a hľadali riešenia na rôzne problémy, ktoré sa vyskytli. S obrovskou podporou sme sa stretli aj u pána primátora a pána riaditeľa, čo ma osobne veľmi teší, keďže oboch si veľmi vážim a ich prístup k nám so Simonou bol profesionálny a dodával neskutočne veľa energie. S podporou som sa stretol na každom kroku, častokrát aj od ľudí, kde by som to len ťažko čakal. Musím úprimne ešte poďakovať našim sponzorom, bez ktorých by MarMUN vôbec nevznikol.

Simona: Najväčšia podpora, ktorú som vnímala, bola zo strany p.riaditeľa a p.primátora, pretože obaja boli od začiatku nadchnutí touto myšlienkou, tak sa nám obom s Adamom ľahšie pracovalo neskôr pri hľadaní sponzorov, ktorí boli taktiež veľká podpora pri pracovaní na tejto konferencii, lebo s každým jedným sme si povedali “Keď ich to nadchlo, má to zmysel.“ Nesmierna vďaka taktiež patrí učiteľom a študentom EGMT, ktorí sa s radosťou zapojili do tejto konferencie, či už ako delegáti alebo ako pomocníci.

Ako fungoval váš tím?
Adam: Výberu správnych ľudí sme sa venovali naozaj poctivo, keďže oni boli kľúčovým pilierom MarMUNu, bez nich by som mohol o konferencii, na úrovni akej bola, len snívať. Myslím si, že každý dostal náročnú úlohu, ale zároveň takú, v ktorej som vedel, že uspeje a pôjde mu. Na čele tímu sme stáli my dvaja a som veľmi rád, že v tíme sme mohli privítať viac ako 40 žiakov nášho gymnázia.

Simona: Každý člen mal stanovenú úlohu a s každou skupinkou ľudí s rovnakými úlohami sme sa s Adamom stretli, aby sme si upresnili rôzne detaily. Členovia tímu, ktorí nepracovali s delegátmi, boli väčšinou po dvojiciach, aby sa im robilo ľahšie. Všetky úlohy boli veľmi náročné a venovali sa odlišným veciam, preto sme sa s Adamom snažili prideliť úlohy ľuďom, ktorým to pôjde „od ruky“. Som nadšená z toho, že sme v našom tíme videli cca 40 žiakov nášho gymnázia, ktorí nám počas konferencie pomáhali a venovali dva dni svojho voľného času práve konferencii MarMUN 2020.

Po skončení ste si určite vydýchli, mohli by ste zhodnotiť priebeh a výsledok MARMUNu?
Adam: Pocity sú neopísateľné, možno ich pripíšem ku kvalifikovaniu sa na ME či MS, ale aj tak je to iné. Bol som nesmierne rád, ako MarMUN dopadol a akú neskutočne dobrú odozvu sme dostali nielen od delegátov, ktorí sú na konferencii kľúčoví, ale aj sponzorov, učiteľov či úplne cudzích ľudí, ktorí ma videli v televízii. Podaril sa nám úžasný kúsok a dúfam, že do budúcna sa dokážeme ešte zlepšiť.

Simona: Po skončení tejto konferencie som pocítila neskutočnú radosť, že všetko vyšlo podľa plánov, ale taktiež smútok, že to skončilo tak rýchlo. Ako som mohla vidieť na tvárach delegátov vo svojej komisii, ale aj delegátov z iných komisií, túto konferenciu si užili a najväčšia výhrada, s akou sme sa stretli, bolo práve to, že konferencia mala trvať dlhšie.

Ako vidíte budúcnosť MARMUNu?
Adam: Moja myšlienka je z MarMUNu urobiť nie MUN všedný, ale výnimočný. Práve preto sme sa delegátom snažili priniesť niečo nové, čo tu ešte nebolo vo forme rôznych projektov či možností o zapojenie sa. Ďalej by som chcel MarMUN zväčšiť a urobiť z neho konferenciu, na ktorú môžu prísť ľudia z celého sveta a my sa nebudeme musieť za nič hanbiť. Už tento rok bola na MarMUNe možnosť pre najlepších delegátov postúpiť na vyššie podujatie do zahraničia. Chcel by som v tejto tradícii pokračovať tak, aby bol MarMUN odrazovým mostíkom pre mladých a šikovných ľudí do celého sveta, kde budú, dúfam, reprezentovať Slovensko v tom najlepšom svetle.

Simona: Z MarMUNu by sme chceli spraviť jedinečný MUN, ktorý sa na Slovensku nenachádza. Aj tento rok sme spestrili konferenciu prostredníctvom možnosti zapojiť sa do projektu Amnesty International a taktiež podporiť Necpalský prameň. Tiež by sme chceli našu konferenciu obohatiť o príležitosť pre najlepších delegátov posunúť sa na medzinárodný MUN s tým, že väčšina výdavkov je uhradená. Tento rok mali dvaja najlepší delegáti možnosť postúpiť na JasMUN 2020. Radi by sme taktiež dotiahli všetky detaily, ako je napr. bezlepkové jedlo v bufete a taktiež by sme konferenciu chceli predĺžiť a zväčšiť, aby zaujala aj zahraničných študentov.

Na záver by som sa vás opýtala na odkaz pre nových záujemcov. Čo je cieľom MARMUNu, čo so sebou prináša, kam posúva?
Adam: Cieľom MarMUNu je ukázať, že aj my, mladá generácia, za niečo stojíme, máme svoj názor a nebojíme sa ho vyjadriť. MarMUN je platforma, kde sa mladí ľudia naučia vyjadriť názor, adaptovať sa do danej situácie, zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku na formálnej úrovni, naučia sa, ako pracuje OSN a zároveň stále zažívajú plno zábavy a spoznávajú ľudí so spoločnými záujmami.

Simona: Vízia MarMUNu ako takého je ukázať študentom v našom veku, že práve oni sú tí, ktorí dokážu zmeniť stav tohto sveta a dokážu ovplyvniť jeho budúcnosť. Jedine my môžeme napraviť chyby, ktoré sa dejú a konferencia sa snaží mladým ľuďom ukázať, že aj ich hlas má váhu. Delegáta ako takého konferencia MarMUN obohacuje o nové zážitky, o možnosť zlepšiť si znalosť anglického jazyka na formálnej úrovni a taktiež ho zbavuje stresu z publika a učí ho argumentovať.