Cena Absynt

Veľmi radi sme sa zapojili do projektu, ktorý organizuje Bilingválne gymnázium Žilina spolu s vydavateľstvom Absynt a kníhkupectvom Artforum.

Cena Absynt vytvára priestor pre aktivizáciu študentov a žiakov z viac ako desiatich gymnázií sídliacich na území žilinskej župy. Cieľom projektu je ponúknuť nastupujúcej mladej inteligencii literatúru faktu v čitateľskej aj tvorivej polohe. Štyri súťažné kategórie – REBríček, REPortáž, RECenzia a REČníctvo – majú žiakov preveriť v schopnosti kriticky myslieť, v písaní odborných recenzií, štylizovaní vlastnej reportáže a rečníckej zdatnosti. Projekt chce napomôcť naučiť žiakov praktickým zručnostiam v tvorivom písaní, reflexii napísaného pomocou vlastných metodických materiálov.
https://www.mamnatogrant.sk/projekty/detail/4/cena-absynt