MarMun 2020 – Tlačová správa

V dňoch 24. – 25.1.2020 sa konala modelová konferencia OSN v Martine u nás na Evanjelickej spojenej škole. Konferencie sa zúčastnilo vyše 95 študentov zo Slovenska či neďalekého Maďarska. Slávnostné otvorenie konferencie prebiehalo na mestskom úrade, kde sme boli poctení účasťou primátora mesta Martin, Prof. Jána Danka či tajomníka OSN, Mgr. Lukáša Parízeka.

Po slávnostnom uvítaní sa študenti presunuli do priestorov školy Evanjelického gymnázia, kde sa následne rozdelili do 5 komisií. V ekonomickej komisii riešili humanitárnu krízu vo Venezuele, v environmentálnej bola témou ochrana morí a oceánov, v historickej sa študenti bavili o Bosnianskej vojne v roku 1992, vo futuristickej komisii sa zoznámili s témou znovuzrodenia Otomanskej ríše a v komisii ľudských práv sa riešili ľudské práva a ich porušovanie v prípade LGBTQ komunity.

Počas celého dňa študenti diskutovali o problémoch danej témy a snažili sa nájsť spoločné riešenie. Druhý a zároveň posledný deň, študenti v komisiách dokončili ich diskusie a pripravili si riešenie na danú tému, ktoré neskôr odprezentovali na slávnostnom ukončení konferencie. Štyrom z piatich komisií bolo schválené riešenie daného problému, z čoho máme nesmiernu radosť. Najlepší delegáti dostali ocenenia za ich zodpovedný a aktívny prístup pri riešení problému. Dvaja najlepší delegáti postúpili na konferenciu do Poľska, kde môžu svoje schopnosti a názory prezentovať na veľkej medzinárodnej konferencii.

Sme hrdí na to, že i keď modelová organizácia u nás prebiehala po prvýkrát, dopadla výborne.

Treba ešte raz poďakovať dvom študentom, Adamovi Ulbrichtovi a Simone Valkovskej, za perfektne odvedenú prácu, pri ktorej sme im pomáhali my, študenti gymnázia, pán riaditeľ a učiteľský zbor.

Klára Zemková