Pracovná cesta v USA

V januári 2020 som mal možnosť spolu s kolegom Bohdanom Hroboňom absolvovať služobnú cestu do USA, ktorej cieľom bolo povzbudiť partnerov na americkej strane k ďalšej spolupráci, urobiť odpočet toho, čo sa od našej poslednej návštevy v septembri v našej škole udialo, a naplánovať aktivity na nasledujúce obdobie.

Partnerstvo vo vzdelávaní

Sme radi, že na americkej strane máme silného spojenca vo vzdelávaní, ktorý vie poskytnúť svoje know-how a je otvorený spolupráci. Purdue University z Indiany je jedna z popredných amerických univerzít hlavne v oblastiach vzdelávania, technológií, počítačov a robotiky. V marci už tretíkrát príde na našu školu jedenásť študentov a jeden profesor a celý týždeň budú participovať na vzdelávaní našich študentov. Tim Bubik bude už druhým študentom učiteľstva, ktorý absolvuje na našej škole svoju trojmesačnú učiteľskú prax. V auguste zase privítame tri profesorky, ktoré pripravia semináre pre našich učiteľov v rámci ich profesionálneho vzdelávania.

Partnerstvo vo fundraisingu a friendraisingu

Jedným významným cieľom našej cesty bol aj fundraising na prestavbu a rekonštrukciu novej budovy. Sme radi, že naše partnerské cirkevné zbory sú naďalej ochotné finančne podporovať našu školu, hlavne rekonštrukčné práce na komunitnom centre. Zorganizovali sme slovenské večere pre tri cirkevné zbory. V ďalších dvoch zboroch sme sa stretli s ich predstaviteľmi a mali sme možnosť predstaviť naše plány. Okrem toho sme absolvovali niekoľko stretnutí s jednotlivcami, ktorí sú reálnymi alebo potenciálnymi podporovateľmi našej školy. Vďaka patrí všetkým bratom a sestrám z USA za ich nadšenie a podporu. Rovnaká vďaka všetkým podporovateľom na Slovensku. Som presvedčený, že spoločnými silami vybudujeme výbornú školu, kde študenti budú môcť „ v pravde a láske rásť v Krista v každom smere.“
doc. RNDr. Adrian Kacian, MA, PhD.