CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE COVID-19 aj v priestoroch ESŠ

Počas posledného októbrového víkendu aj v našich školských priestoroch prebiehalo celoplošné testovanie COVID-19. V súčinnosti s dvoma rotnými armády Slovenskej republiky sme počas piatku pripravili priestory budovy Pamätného gymnázia a školského dvora na túto operáciu. V piatok podvečer sa nás stretlo takmer 25 medicínskych pracovníkov, ktorí zabezpečovali odbery a dobrovoľníkov, ktorí zabezpečovali administratívu. Po inštruktáži vojakov a lekárov sme boli všetci pretestovaní a od soboty skorého rána až do nedele neskorého večera sa tak v priestoroch našej školy uskutočnilo cca. 1500 odberov a vyhodnotenia vzoriek.

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom aj z radov našich zamestnancov, absolventov a študentov, ktorí sa aktívne podieľali na testovaní.

Tomáš Gulán,
Koordinátor práce s verejnosťou a zahraničím na ESŠ