Posledná možnosť na darovanie 2%

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ A PODPORU!

Tým, ktorí sa ešte neodhodlali poskytnúť svoje 2% z dane z príjmov za rok 2019, si dovoľujeme pripomenúť, že čas na ich poukázanie je v prípade zamestnancov DO do 30.11.2020.

Informácie ako podporiť 2% z dane našu školu nájdete TU

Nadácia kresťanského vzdelávania si váži podporu všetkých, ktorí sa svojimi darmi zúčastňujú na jej primárnom poslaní – podpore kresťanského vzdelávania na Slovensku. Naša vďaka aj tento rok smeruje všetkým partnerom a sponzorom, ktorým potreby nadácie, ako aj myšlienka kresťanského vzdelávania nie sú ľahostajné a ktorí Nadácii v nemalej miere preukazujú tak morálnu, ako aj finančnú podporu. Sme presvedčení, že takýmto spôsobom prispievajú k zlepšeniu kvality života nielen samotných žiakov a študentov, ale aj celej našej spoločnosti.

Menovite by som chcel poďakovať nasledovným cirkevným zborom, právnickým osobám a jednotlivcom:

 • St. Andrew ́ s Lutheran Church
 • Roseville Lutheran Church
 • Our Saviour ́s Lutheran Church
 • New Heights Church
 • Grace Lutheran Church
 • Hales Corners Lutheran Church
 • Monika Jačmeníková
 • Ján Marček
 • rodina Kmeťová
 • Marek Škrovina
 • Gabriela Dobrovolná
 • Diana Karafčíková
 • Martina Toporcerová
 • Delton Gregory David
 • MUDr.Gabriela Beláková, PhD
 • Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Martine
 • VERUS Foundation, nadácia

Podrobnejšie informácie sú verejne dostupné vo Výročnej správe Nadácie

doc.Ing. Bohdan Hroboň PhD., MBA
správca Nadácie kresťanského vzdelávania