Fyzikálny krúžok

Viete si predstaviť, že po 8 hodinách dištančného vzdelávania, by ste sa nerozhodli počítač vypnúť a ísť relaxovať, ale dobrovoľne by ste pokračovali účasťou na online sústredení fyzikálneho zamerania? Aj napriek tomu, že sústredenie by prebiehalo ešte ďalšie 4 hodiny a témy by boli naozaj hutné? Vravíte, že nie? Áno, je to výkon, ktorí neváhali podstúpiť žiaci z fyzikálneho krúžku.

V dňoch 10. – 12. 11. 2020 sa zúčastňovali prednášok na témy ako Synchronizácia plameňov sviečok, Senzor na detekovanie feromagnetických látok, Ultrazvuková pumpa a mnoho iných. Celkovo 17 náročných prednášok, s ktorými sa popasovali. Cieľom bolo získať teoretický základ k tomu, aby mohli riešiť úlohy v rámci súťaže Turnaj mladých fyzikov. Takže nám ostáva už len držať palce pri ich následnom experimentovaní.

Martin Štubňa