Medzinárodný deň boja proti korupcii

Pod slovíčkom korupcia si predstavíme podplácanie právnikov, policajtov, poslancov alebo iné vysoko postavené osobnosti. Nájdu sa ľudia, ktorým príde podplácanie nespravodlivé a majú chuť proti nemu bojovať. Sú ale aj takí, ktorí berú úplatky ako samozrejmosť a považujú ich za bežnú prax. Korupcia je jednou z hlavných tém tejto doby. Aj preto je 9. december venovaný tomuto problému ako Medzinárodný deň boja proti korupcii.

Asi najznámejší korupčným škandálom v dejinách Slovenskej republiky, ktorý bol právoplatne súdom uznaný, bol nástenkový tender. V kauze o emisných kvótach boli odsúdení vtedajší dvaja ministri.

Richard Kubala, 7. A

Súťaž VIVAT GEORGIUS TRANOSCIUS

Jednou zo sprievodných aktivít osláv Roku evanjelického školstva bola aj medzinárodná súťaž v duchovnej tvorbe mladých autorov Vivat Georgius Tranoscius. Jednalo sa už o siedmy ročník tohto podujatia, ktoré je pravidelne organizované Evanjelickou spojenou školou v Liptovskom Mikuláši. Mottom súťaže bol v uplynulom školskom roku biblický verš z knihy Prísloví:

„So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.“

Súťaž prebiehala v nasledovných žánrových kategóriách:

1. duchovná poézia a próza,
2. duchovná pieseň,
3. výtvarná, fotografická a filmová tvorba na duchovnú tému.

So svojimi dielami sa do nej mohli zapojiť žiaci oboch stupňov základných škôl ako aj stredoškoláci. Skvelé výsledky spomedzi našich žiakov dosiahli predovšetkým ôsmačky Marina Danielová, ktorá získala tretie miesto v B kategórii fotografickej tvorby, a Bibiana Papíková, autorka víťaznej kresby v B kategórii výtvarnej tvorby. Aj keď bol kvôli nepriaznivej pandemickej situácii v októbri zrušený záverečný slávnostný ceremoniál a žiačky si nemohli osobne prebrať ocenenie, obom im srdečne blahoželáme a veľmi sa z ich úspechu tešíme.

Ivana Sopúchová

Olympiáda zo slovenského jazyka

27.11. 2020 sa konalo okresné kolo olympiády zo slovenského kola v kategórii C, ktoré organizovalo centrum voľného času Kamarát v Martine.

Našu školu úspešne reprezentoval Jakub Záborský (8.A), ktorý sa umiestnil spolu s iným účastníkom na výbornom 1.-2. mieste vďaka rovnakému počtu bodov 25 z 30.

Víťaz postupuje do krajského kola.

K úspechu a postupu srdečne gratulujeme.

Farebný týždeň

Posledný novembrový týždeň, ako ste si mohli všimnúť, sa konala akcia s názvom Farebný týždeň.
Vymysleli sme ju spolu s ostatnými členmi zo Žiackej školskej rady.
Prečo vlastne takáto akcia? Táto akcia vznikla preto, že sme vás ostatných chceli trošku prinútiť vyzliecť sa z pyžám, zapnúť si kameru a naladiť sa pozitívne do nového týždňa.

Čo to vlastne je? Farebný týždeň sme pripravili preto, lebo každá farba na človeka nejako pôsobí. Na niekoho pozitívne, na niekoho negatívne. Nemusíte sa báť nerobili sme touto akciou žiadne výskumy, na koho aká farba pôsobí. Chceli sme vás tým len zobudiť a naladiť do nového dňa a veríme, že sa nám to podarilo!

Milan D. Kubík, 6.B

Anglická olympiáda na základnej škole

We are very happy, pretože aj napriek tomu, že výučba prebieha dištančnou formou, podarilo sa nám uskutočniť školské kolo anglickej olympiády pre žiakov na 2. stupni ZŠ.

Do tejto súťaže sa odhodlali najlepší z najlepších, a tak v pondelok 23. novembra o 13-tej hodine sme odoslali žiakom mail, kde bol priložený test. Žiaci nám odoslali správne odpovede ešte v ten deň.
Najlepší traja postúpili do ústneho kola, kde sa rozhodovalo o víťazoch. Ústne kolo sa uskutočnilo v stredu cez videohovor Google Meet a bol na ňom prítomný aj jeden z našich zahraničných lektorov Benjamin Chandler alebo James Baxter.

V kategórii mladších žiakov bez bilingválnych hodín sa umiestnili na:

1. mieste Michal Balko
2. mieste Ondrej Gulán
3. mieste Viktória Vojčická

V kategórii starších žiakov bez bilingválnych hodín sa umiestnili na:

1. mieste Tomáš Vnučko, ktorý napísal vynikajúco test a mal fantastickú ústnu časť

V kategórii žiakov s bilingválnou výučbou hodín alebo anglicky hovoriacim rodičom skončili na:

1. mieste Nina Claire Štaffenová
2. mieste Paulínka Kovalíková
3. mieste Marína Elizabeth Danielová

Srdečne ďakujeme všetkým 25 žiakom a žiačkam za účasť a gratulujeme víťazom, ktorí budú reprezentovať našu školu v januári na okresnom kole a vo februári na krajskom kole.

Mgr. Ľuboš Froľo

Praveké umenie

Dištančná výuka nám trochu skomplikovala naše tvorivé činnosti a výrazne obmedzila techniky a možnosti vo výtvarnej tvorbe. Otvorila nám ale ďalšie možnosti, ako sa zoznamovať s umením. Okrem kreatívnych zadaní žiaci majú možnosť prostredníctvom ďalších vyjadrovacích prostriedkov spracovávať rôzne zaujímavosti, fakty a informácie v pojmových mapách a prezentáciách.

S piatakmi sme sa zamerali na úplné počiatky umenia a zisťovali sme, aké umenie tvorili ľudia v dávnom praveku a prečo to tak robili. Aké mali možnosti, nástroje a či vôbec toto umenie môžeme považovať za umenie.

Žiaci mali na výber – vytvoriť obrázkovú pojmovú mapu alebo znázorniť vlastnú pravekú nádobu, podľa toho, ako by ju vytvoril praveký človek. Pre piatakov je zrejme ešte trochu zložité prezentovať svoju prácu online, ale zvládli to perfektne, za čo im patrí veľké uznanie.
Môžete sa sami presvedčiť o ich nápaditosti a zručnostiach, ktoré tento mesiac prezentujeme 🙂

Miroslava Švecová
učiteľka výtvarnej výchovy

 

Nezabudli sme na vojnových veteránov

Žiaci 4.A pod vedením pani učiteľky Natálie Pádejovej a pani vychovávateľky Gabiky Dobrovolnej poďakovali vojnovým veteránom prostredníctvom svojich výtvarných diel. Pripomenuli si tak Medzinárodný deň vojnových veteránov, ktorý si 11. novembra každoročne pripomínajú milióny ľudí na celom svete.

Symbol červených vlčích makov, ktorý sa stal symbolom tohto dňa, prvýkrát použil vo svojej básni kanadský vojenský lekár John McCrae, ktorý sa v oblasti západného Flámska zúčastnil vojny. Napriek tomu, že bol vojenským chirurgom, nevedel si zvyknúť na útrapy pacientov. Svoju bolesť tlmil písaním básní. V jednej z nich citlivo zachytil červené maky, ktoré sa vlnili pod poryvmi vánku na hroboch padlých vojakov. Symbol sa rýchlo uchytil a dnes si červený mak na oblečenie pripínajú ľudia vo väčšine krajín, ktoré boli zasiahnuté svetovými vojnami.

Pán Kučera sa obrázku veľmi potešil a našim žiakom poprial veľa tvorivosti a pevné zdravie.

Riaditeľ školy Mgr. Jozef Sopoliga: „Keďže verejné spomienkové podujatia ani osobné stretnutie s vojnovými veteránmi z nášho regiónu sa kvôli epidemiologickým opatreniam nemohli tohto roku uskutočniť, nechceli sme aby títo vzácni ľudia ostali zabudnutí a rozhodli sme sa ich potešiť a zároveň im prejaviť našu vďaku. Naši štvrtáci vyjadrili poďakovanie týmto vzácnym ľuďom výtvarným spôsobom.“ Adresátov ďakovných výkresov našla škola vďaka spolupráci s predsedom oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jozefom Petrášom: „V tejto dobe je našou najväčšou prioritou, aby naši veteráni ostali doma a zdraví, aby tak v budúcnosti mohli ďalej podať osobné svedectvo o hrôzach doby, ktorú prežili. Uvedomujeme si, že je to pre nich ťažké pripomínať si tento deň osamote doma a aj preto sme vďační za túto iniciatívu Evanjelickej spojenej školy, ktorá našich veteránov v súčasnej ťažkej situácii spôsobenej pandémiou COVID 19 určite poteší a povzbudí. V mene svojom aj v mene našich veteránov vám vyslovujem veľké ĎAKUJEME!“

Na Slovensku žije v súčasnosti zhruba sto veteránov z obdobia druhej svetovej vojny. Jedným z nich je aj pán Ondrej Kučera rodák z obce Sklabiňa, ktorému putoval jeden z ďakovných výkresov žiakov našej školy. Pán Kučera si ako 15-ročný chlapec v osade Bukoviny musel kopať svoj vlastný hrob. V hrobe našťastie neskončil, no zavliekli ho do zajatia v Nemecku, kde ako vojnový zajatec prežil bombardovanie Drážďan. Pán Kučera patrí k posledným žijúcim pamätníkom najbrutálnejšieho vojnového zločinu v regióne Turca spáchaného nemeckým vojenským komandom 3. októbra 1944, kedy bolo na martinských Bukovinách zastrelených až 48 ľudí.

Dušan Haško

Výherkyňa výtvarnej súťaže z našej EMŠ

Výherkyňa výtvarnej súťaže z našej EMŠ

Šikovná malá dievčinka Sienka zo Žirafkovej triedy získala diplom za 1. miesto vo výtvarnej súťaži s témou história hasičstva.
Veľmi sa spolu s ňou tešíme.

Siennka, srdečne ti chcem ešte raz zablahoželať k diplomu a spýtať sa ťa, či máš aj ty takú veľkú radosť ako my z tvojej výhru?
Áno, veľmi ma potešili darčeky, ktoré som s diplomom dostala a aj za všetky pochvaly od maminky, učiteľov a kamarátov.
Siennka odkiaľ si sa dozvedela všetky tie informácie o práci požiarnikov v minulosti?
Pani učiteľka Ľudka nám najprv o nich veľa rozprávala a potom nám aj ukázala obrázky koníkov, vozov, požiarnikov, … na ktorých bola predstavená ich práca.
Siennka, vieš pomenovať, akými farbičkami si maľovala?
Áno, anilínové farbičky, s ktorými sú krajšie farby, keď sa maľuje, voskové farbičky a uhlík.

Siennka, prajeme ti, nech máš stále veľa radosti pri kreslení, nech možno ešte niečo pekné vyhráš a nech sa ti ako terajšej predškoláčke bude dariť aj v škole.

ŠIKANA

Moje dieťa šikanujú, čo mám robiť?

Zistili ste, že vaše dieťa je šikanované. Prežívate rôzne emócie, od hnevu cez strach až po smútok, pretože vaším prianím je, aby sa vaše dieťa cítilo prijaté, chránené a milované. Rozmýšľate, ako by ste mohli svojmu dieťaťu pomôcť.

Národné centrum prevencie šikanovania v USA odporúča rodičom, aby postupovali na základe týchto krokov:

 1. Porozprávajte sa so svojím dieťaťom.

Poskytnite vášmu dieťaťu bezpečné a podporné miesto bez predsudkov, kde môže vyjadriť svoje pocity. Pripravte sa na to, že dieťa nemusí byť otvorené hneď sa o probléme rozprávať, nakoľko sa môže cítiť neisté, vystrašené, zranené, nahnevané alebo smutné.

Keď vaše dieťa začne rozprávať svoj príbeh, len počúvajte a neprerušujte ho. Je dôležité dozvedieť sa čo najviac informácií o situácii, napríklad o tom, ako dlho sa šikana deje, kto bol do šikany zapojený a aké kroky sa podnikli.

Povzbuďte svoje dieťa, aby hovorilo. Povedzte mu, že nie je v tom samo a vy ste tu na to, aby ste mu pomohli. 

Uistite sa, že vaše dieťa vie, že:

  •  NIE JE to jeho chyba. Ono za to nemôže.
  •  Nie je v tom sám. Ste tu, aby ste mu pomohli.
  •  Zastaviť šikanovanie je zodpovednosťou dospelých.
  •  Šikanovanie nie je nikdy v poriadku a každé dieťa má právo na bezpečie.
  •  Nikto si nezaslúži byť šikanovaný.
  •  Deti si zaslúžia, aby sa s nimi zaobchádzalo s úctou.
  •  Majú právo cítiť sa v škole bezpečne.

 

 1. Reakcie, ktorým by sa mal rodič vyhnúť:

Pri komunikácii so šikanovaným dieťaťom je nevhodné šikanovanému dieťaťu povedať, aby sa postavilo proti agresorovi. Mohlo by mať pocit, že za riešenie je zodpovedné vaše dieťa. Aj keď toto v počiatku môže fungovať (asertivita je často dobrá odpoveď), odoslanie dieťaťa späť do situácie bez ďalších informácií pravdepodobne spôsobí viac škody. Efektívnejšou reakciou je brainstorming možností s dieťaťom, čo môžete urobiť ako tím, ako by mal reagovať v danej situácii.

Nesprávnou reakciou rodiča je poradiť dieťaťu, aby násilníka ignorovalo. To sa ľahšie povie, ako urobí. Vaše dieťa sa pravdepodobne pokúsilo ignorovať situáciu, čo je pre deti typická odpoveď. Keby bola táto metóda účinná, nebolo by potrebné, aby dieťa vyhľadalo vašu pomoc. Je ťažké ignorovať niekoho, kto sedí za vami v autobuse alebo vedľa vás v triede. Okrem toho, ak si šikanujúci žiak uvedomí, že jeho cieľ ho zámerne „ignoruje“, môže v skutočnosti situácia vyústiť v ďalšie šikanovanie.

Nebrať veci do vlastných rúk. Bežná vnútorná reakcia rodičov je pokúsiť sa situáciu napraviť a ochrániť svoje dieťa. Rodič môže napríklad zavolať rodičom žiaka, ktorý šikanuje, alebo sa s ním pokúsia priamo porozprávať. Pamätajte, že keď deti hovoria rodičom o šikanovaní, hľadajú rodiča, ktorý by ich naviedol na riešenie, vďaka ktorému by sa cítili bezpečne. Zapojte ich do procesu riešenia a dohodnite sa spoločne na ďalších krokoch.

 

 1. Naučte sa svoje práva.

Prečítajte si právne predpisy a zákony týkajúce sa šikanovania. Skontrolujte tiež web Ministerstva školstva, kde nájdete veľa cenných informácií. Zistite, aké pravidlá, postupy a prostriedky má škola na riešenia problematiky šikanovania. 

 

 1. Premyslite si, kto ďalší by mal byť zapojený.

Vytvorte si stratégiu, koho môžete zapojiť do riešenia šikanovania, aby pomohol vášmu dieťaťu. Zapojte riešenia problematiky šikanovania odborných zamestnancov školy, prípadne aj vedenie školy. Môžete sa obrátiť aj na miestne Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie / CPPPaP, kde získate odbornú pomoc. Kedykoľvek sa môžete obrátiť aj na odborníkov z Linky detskej istoty, ktorá funguje 24/7 nonstop, bezplatne a anonymne pre celé územie Slovenska. Ak sa situácia nezmení, váš plán môže obsahovať kroky na kontaktovanie miestnych orgánov činných v trestnom konaní, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo právneho poradcu.

 

Linky pre deti:
https://www.odpisemeti.sk/
https://nehejtuj.sk/

 

Školské psychologičky ESS
alexandra.auxtova@essmt.sk
natalia.vrzdiakova@essmt.sk

Zdroj: https://www.odpisemeti.sk/pre-rodicov-a-ucitelov

Z denníka učiteľa dištančného vzdelávania – Pavol Bartoš

Báseň o bojovníkoch onlinu

 

Víkend skončil, budík zvoní, ešte párkrát zazívam,
dotackám sa ku stolíku, na ňom notbúk zapínam.

Rýchly dvojklik na ikonku prehliadača Mozilla,
a v tom zistím, že líštička asi noc neprežila!

Čo sa deje, kde je chyba?! Web sa nedá načítať!
Čeknem router – ledky svietia… zresetujem počítač.

Druhý pokus je úspešný, a tak Gmail otváram,
pozriem – dvadsať nových mailov; isto polka bude spam…

Skontrolujem na Edupage, s kým to dneska začínam –
vraj s mojimi mám mať GEO; aha, už si spomínam!

Na Classroome spúšťam link a webkameru zapínam
s nádejou, že ešte chvíľu tu na Meete budem sám.

Do chlebíka zahryznem a skôr, než sústo dožujem:
„Dobré ráno, pán učiteľ!“ z repráku už počujem.

Nádej zhasla… „Dobré ráno!“ zdvorilostne odpoviem.
Že to bude dnes nalačno, to už teraz isto viem.

Pripája sa druhý, piaty… pozdravím sa, zakývam.
Ale ten čas rýchlo letí – stíšenie už začína!

Skontrolujem osadenstvo – „Rafael?“ „Tu!“ Aďo, nie.
„Kristínka vraj bude meškať!“ niekto z pléna vykríkne.

„Peťo, si tu? Nevidím ťa! Ohlás sa, ak nás počuješ!“
Prídem si jak na seanse s duchmi. Prečo? Isto vieš…
„Áno, mne zas nejde webka,“ ozýva sa tichý hlas.
Natálka nám preblikuje – odpája ju zas a zas…

Príhod plno – to sa bežné ráno iba začína,
zo zážitkov z celého dňa je to iba stotina.

Poznáte to isto všetci bojovníci onlinu –
učitelia a aj žiaci + tí, čo na nich dohliadnu.

Želám teda každému z vás pevné nervy, internet,
nech sa hlavne do normálu rýchlo vráti celý svet!

Pavol Bartoš