Boh nefunguje

Názov knihy Boh nefunguje ma prekvapil práve preto, že bol v ponuke kresťanskej literatúry. Konštatovanie „Boh nefunguje“ pokračovalo podnadpisom „a preto v Neho verím“. Autor Thomas Frings vysvetľuje, že Boh, v ktorého verí, nie je automat na nápoje alebo sladkosti. Ľudia majú kvôli podobným očakávaniam často o Bohu a Jeho aktívnom pôsobení v tomto svete pochybnosti. V čase celosvetovej pandémie sa o automatické Božie fungovanie pokúšajú viacerí. Našou spoločnosťou len pred pár dňami zarezonovalo vyjadrenie jedného z členov vlády, že rovnako ako pred pár storočiami pomohli v boji s morom spoločné modlitby a morové stĺpy, pomôžu aj nám dnes otvorené kostoly a modlitby. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Zväčša negatívne. A to aj zo strany kresťanov. Nie kvôli modlitbám. Ani kvôli kresťanom v kostoloch. Kvôli času, spôsobu a dúfam, že nevedomej snahe urobiť z Boha automat.

Ľudská predstavivosť si z Boha urobila toľko alternatívnych podôb, koľko ľudí sa nad Ním zamýšľa. Pokúšame sa Ho vtesnať do našich potrieb, túžob a očakávaní. Chceli by sme Ho dokázať uchopiť a dotlačiť ku konaniu, ktoré potrebujeme práve my, práve tu a práve teraz. Vhodím modlitbu, On pošle automatickú odpoveď podľa môjho výberu. Vhodím nejaký náboženský úkon, On odpovie zázrakom alebo vyriešením zložitého problému. Koľko ľudských želaní, toľko automatických odpovedí a riešení. V Boha, ktorý by fungoval ako automat, veriť nechcem a nemôžem. Pretože svet by bol strašné miesto, tvorené ľudskými predstavami a túžbami a nie hodnotami živého Boha. Preto by sme tú svoju predstavu mali vždy podrobiť skúmaniu vo svetle Božieho slova, Jeho vôle.

Verím, že Boh je všemohúci. Som presvedčená, že počúva naše modlitby a chce, aby sme sa s Ním rozprávali. A tiež dôverujem Jeho múdrosti a opieram sa o Jeho lásku. Ale neverím, že funguje ako automat. Boh, v ktorého verím, poslal na tento svet kvôli nám všetkým svojho milovaného Syna. Ten na seba vzal všetky naše hriechy a svojím utrpením a smrťou nám daroval nádej. Nádej, ktorú tak veľmi svet aj dnes potrebuje. Tento Boh stále koná, je prítomný, milujúci a starostlivý. Boh môže konať zázraky. Ale rozhodnutie kedy, kde a ako je Jeho kompetencia. Nikdy nebol, nie je a nebude automat.

Dnes koná aj cez ľudí, ktorí majú aj v tomto čase pre druhého otvorené uši, láskavé slovo, ochotné ruky, odhodlanie podeliť sa, silu kráčať a motivovať k boju s ťažkosťami aj ďalších. Cez tých, ktorí dni a noci bojujú o životy chorých, starajú sa o trpiacich, či sprevádzajú smútiacich a osamelých. Cez tých, ktorí chápu, čo je zodpovednosť a rešpekt.

A môže konať aj cez teba.

Jana Bosáková