Projekt „Čítame radi“

„Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“ Jacqueline Kennedy

Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného človeka, bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie. Nároky na čitateľskú zručnosť sa stále zvyšujú. Prvým krokom je u detí zvyšovať záujem o čítanie kníh. Na našej škole robíme na obidvoch stupňoch ZŠ veľa aktivít zameraných práve na rozvoj tejto kompetencie a snažíme sa u detí vzbudiť lásku ku knihám.

V decembri 2020, tesne pred Vianocami, vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekt pre základné školy na podporu čitateľskej gramotnosti s názvom „Čítame radi“. Spolu s pani učiteľkami a pánmi učiteľmi sme zozbierali a spísali všetky aktivity týkajúce sa čítania v rôznych predmetoch, ktoré so žiakmi robievame počas školského roka a zapojili sme sa do tohto projektu. Vďaka práci našich pedagógov aj žiakov, ktorí sa aktívne zúčastňovali týchto aktivít – inak by nemali zmysel -, sme sa dostali medzi prvú „várku“ škôl, ktorým bol projekt schválený. Dostali sme 800 € na nákup ľubovoľných kníh, ktoré obohatia
nielen našu knižnicu, ale hlavne vyučovacie hodiny a aktivity. Vďaka knihám môžeme s deťmi rozširovať svoje obzory, formovať nové názory a otvoriť dvere do nového sveta. Veľmi sa tešíme, že môžeme detský svet obohacovať rôznymi aktivitami zameranými na čítanie a spoznávanie všetkého nového aj prostredníctvom nových a zaujímavých kníh. Avšak bez nich to naozaj nejde.

Všetkým, ktorí sa spolupodieľali na spísaní tohto projektu veľmi pekne ďakujem.

Zuzana Ruttkayová