Úvodník

Príslovie „Zíde z očí, zíde z mysle“ varuje, že ak je vzťah založený predovšetkým na osobnom kontakte, tak odlúčením zanikne. Nadácia kresťanského vzdelávania takto budovala vzťahy s partnermi Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy – cez desiatky spoločných projektov, stovky domácich a zahraničných návštev, tisícky osobných rozhovorov. Potom prišiel Covid a túto našu štvrťstoročie fungujúcu fundraisingovú stratégiu znemožnil. Viac ako vírusu som sa začal obávať onoho príslovečného „Zíde z očí, zíde z mysle.“

Moje obavy boli zbytočné. Tento rok odlúčenia ukázal, že naše partnerstvá stoja na solídnejšom základe než osobný kontakt, a tým je viera v spoločné hodnoty. My aj naši partneri sme presvedčení, že práca Evanjelickej spojenej školy aj Biblickej školy je dobrá pre naše deti, užitočná pre našich dospelých a milá Bohu. Preto aj teraz my robíme, čo sa dá a oni nám aj teraz pomáhajú, koľko môžu.

Iste, dnes je to pre všetkých viac náročné a menej radostné. V dobe izolácie a neistoty sa ťažko hľadá motivácia pomáhať druhým. No práve vtedy je každá pomoc mimoriadne potrebná. Táto situácia testuje náš charakter a preveruje naše hodnoty. A ja s úžasom sledujem, ako naši partneri zatiaľ prechádzajú týmto testom na jednotku s hviezdičkou.
Budúcnosť určite prinesie ďalšie, možno ešte náročnejšie výzvy. Pribudnú však aj možnosti, ako ich prekonať. Napríklad, ja som po dlhých rokoch odporu prvýkrát vďačný za sociálne siete, že nám umožňujú byť „na očiach“. Ešte viac však doceňujem tisícročiami overený spôsob komunikácie zvaný modlitba. Modlím sa za každého z Vás, naši milí rodičia, žiaci a učitelia a ďakujem Bohu, že aj keď sme si teraz na čas zišli z očí, tak naša škola zostáva v našich srdciach.

S úctou a vďačnosťou
Bohdan Hroboň,
správca Nadácie kresťanského vzdelávania