Ornamentum – projektový predmet PODNIKANIE S HANDMADE

Projektový predmet PODNIKANIE S HANDMADE má za úlohu naučiť žiakov základom podnikania s rukodielnou tvorbou. Naším zámerom bolo zhromaždiť tvorivých a zručných mladých ľudí a ukázať im, ako možno zhodnotiť ich talent a založiť na ňom svoj budúci príjem. Mať dobrý nápad a schopnosť premeniť ho na krásny objekt k úspechu nestačí. Treba sa naučiť aj ohodnotiť svoju prácu, investovaný čas a materiál, vedieť zrátať náklady a urobiť svojim výrobkom patričnú reklamu.

Rovnako je dnes nutné orientovať sa vo svete sociálnych sietí, vedieť formulovať stručný a výstižný popis či návod na výrobu. V predchádzajúcom školskom roku sme vyrábali maľované tašky, vianočné ozdoby a rôzne drobnosti, ktoré sa nám neskôr podarilo predať na školských vianočných trhoch a prispieť tak nemalou sumou na školský sociálny projekt Srdcom vidíš viac.

V tomto školskom roku sme kvôli prechodu na dištančné vzdelávanie svoje aktivity sústredili viac na teoretickú stránku handmade podnikania. Podpora školského sociálneho projektu Srdcom vidíš ďalej, ktorý je tento školský rok venovaný cirkevným zborom Novogradivka a Petrodolinske nám však nie je ľahostajná a nakoľko nám súčasná situácia stále nedovoľuje organizovať hromadné akcie, presunuli sme svoje úsilie na sociálne siete, kde postupne budujeme náš profil nazvaný ORNAMENTUM. Zhromaždili sme tu výrobky určené na predaj, z ktorého výťažok chceme poukázať práve dvom cirkevným zborom na Ukrajine. Cirkevné zbory sa starajú o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – združujú deti rôznych vekových kategórií, pomáhajú s doučovaním i voľnočasovými aktivitami. Aj takýmto spôsobom by sme radi svojím dielom prispeli k zlepšeniu ich situácie.

Budeme radi, ak navštívite náš FACEBOOKOVÝ PROFIL a kúpou niektorého z výrobkov podporíte naše úsilie.

Ďakujeme.

Desana Kiselová