Vesmír očami detí

Napriek dištančnému vzdelávaniu sa nám podarilo zapojiť do súťaže “Vesmír očami detí”.

Hneď na úvod by som chcela pochváliť mojich šikovných žiakov z viacerých tried druhého stupňa. Napriek obmedzeným možnostiam a dostupnosti materiálov sa žiakom podarilo v domácich podmienkach vytvoriť veľa nápaditých prác a ťažko sa mi vyberalo len 5 súťažných. Moja mimoriadna vďaka patrí najmä ich snahe spolupracovať, stretávať sa na spoločných meetoch vo svojom voľnom čase a v neposlednom rade za ich chuť robiť prácu navyše.

Po pár problémoch, ktoré nám spočiatku spôsobila dištančná výučba, karantény a zavreté obchody sa poradilo mojim štrnástim bojovníkom dotiahnuť prácu do konca a mohli sme sa v piatok 26.2. zapojiť do súťaže „Vesmír očami detí.“

Nech sa páči, pozrite sa na môj výber súťažných prác. Sľubujem Vám, že hneď ako budem mať ďalšie informácie o postupujúcich prácach, budem Vás s radosťou informovať. Verím, že to viacerých z vás motivuje a možno sa pri ďalšej vyhlásenej súťaži budeme môcť stretávať v online priestore a pracovať spoločne.

Linda Jurčáková