Viktória Olléová

Viktória Olléová je študentka štvrtého ročníka nášho gymnázia. Nedávno sa jej podaril veľký úspech v účasti na Olympiáde ľudských práv.

Viki, môžeš nám túto súťaž viac priblížiť?
Olympiáda ľudských práv sa zaoberá tematikou ľudských práv, medzinárodným dianím, ľudskoprávnymi organizáciami, ako napríklad United Nations, Európsky parlament, ale napríklad aj našou Ústavou a súdmi na Slovensku. Súťaž, ako každá iná olympiáda, pozostáva zo školského, krajského a celoslovenského kola.

Vieme, že krajské kolo už prebehlo, čomu si sa tam venovala?
Na krajskom kole sme najprv absolvovali všeobecný test, z ktorého sa mi podarilo získať plných 100% a následne sa na základe bodov posunulo prvých 15 súťažiacich do druhého, a teda ústneho kola. V ústnom kole som nahrávala päť minútové video na tézu „Univerzálnosť ľudských práv“, čo bolo ale trápenie, pretože mi uploadovanie videa zabralo hodinu a pol, no našťastie sa mi podarilo obsadiť prvé miesto, za čo som veľmi rada.

Čo ďalej s touto olympiádou?
Úspešne som sa prebojovala až na celoslovenské kolo, kam sa dostalo až 64 ľudí, čiže osem ľudí za každý kraj. Hneď po skončení krajského kola, postupujúci, a teda ja medzi nimi, sme museli napísať trojstranovú úvahu na jednu z piatich tém, ktorá následne bude obodovaná. Potom nás zhruba v polovici apríla čaká už finálne ústne kolo, kde každý zo súťažiacich dostane tému, a bude mať 15 minút na prípravu a 15 minút na odprezentovanie.

Venuješ sa aj iným súťažiam alebo aktivitám?
Áno, na dennej báze. Čo sa týka súťaží, momentálne reprezentujem našu školu v súťaži Medzinárodný stredoškolský Moot Court, v ktorej vyhrá tím, ktorý napíše najlepšie podanie prípadu pre Európsky súd pre ľudské práva.

Taktiež ešte stále vediem Parlament mladých Martin, v rámci ktorého organizujeme aj TEDxYouth@MaláHora, ktorý bude už na konci apríla.

Spomenula si, že si písala úvahu, o čom bola?
Vybrala som si tému „Prístup k internetu ako nové ľudské právo“, ktorá mi veľmi sadla. Síce sa mi s písaním prvé dni nedarilo, nakoniec som to zvládla na jedenkrát. Vo svojej úvahe som sa venovala priamym argumentom, prečo by mal byť prístup k internetu ľudským právom, a aké benefity by tento úkon priniesol pre spoločnosť. Taktiež som sa opierala o už existujúce práva vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv alebo o články našej Ústavy.

Tento rok som začala aj aktívne súťažiť v stredoškolskej debate, a som veľmi rada, že sa nášmu tímu na turnajoch darí.

Vo februári sa mi pošťastilo aj v oblasti sebarozvoja, a naskytla sa mi príležitosť posúvať sa prostredníctvom polročného mentoringu so skvelou mentorkou v projekte Femme Pallete.

A v neposlednom rade majú isté miesto v mojom srdiečku aj MUNy, a teda Model United Nations, ktoré sa zaoberajú oblasťou medzinárodnej politiky.

Ešte by sa niečo našlo, ale verím, že nateraz stačilo. 🙂

Aktivít máš neúrekom, prečo a ako to popri škole stíhaš?
Dôvod je jednoduchý. Pretože chcem, mám možnosť a na 100% sa mi to v budúcnosti vyplatí. Vždy máme možnosť vylepšovať svoje vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach, tak prečo to nevyužiť? Taktiež som presvedčená, že nebudem mať problém napísať si CV ani motivačný list, a v konečnom dôsledku aj všetky nadobudnuté skúsenosti raz využijem.

Čo sa týka času, aj mne sa častokrát stane, že nestíham deadline, alebo sa tých povinností nakopí viac, ale dôležité je chcieť. Totižto, ak si človek skutočne chce nájsť čas na aktivity a angažovanie sa aj pri všetkých povinnostiach v škole, nájde si ho a osobne nepodporujem argument „Nemám čas, lebo škola“, pretože keď sa chce, tak sa dá, a treba urobiť pre svoju budúcnosť aspoň niečo prospešné, keď máme tú možnosť.

Za rozhovor ďakuje redakcia ESSMT NEWS