Nematurita – Martin Štubňa

Zrušenie maturít
V kontexte našej školy mám zo zrušenia maturít skôr smutný pocit. A to kvôli tomu, že na maturitu s fyziky sa pripravovali dvaja veľmi šikovní študenti, ktorí by z môjho pohľadu pred komisiou veľmi dobre obstáli a bola by to taká čerešnička na torte za ich niekoľkoročným úsilím v snahe o pochopenie, ako funguje svet z pohľadu fyziky. Aj keď študenti mali mierne obavy, hlavne z toho, že nie všetky laboratórne experimenty bolo možné spraviť. Ale obsahovo by sa skúška dala prispôsobiť tomu, čo sa stihlo.

Keďže som však aj v kontakte so študentami iných škôl, ktorí sa napríklad museli stretávať aj s tým, že im neotvorili kvôli pandémii internát, ale ich škola bola otvorená, a tak nemali žiadnu on-line výučbu ani materiály, alebo boli školy, kde on-line výučba nebola v takom rozsahu ako u nás, tak si myslím, že zrušenie maturít bolo dobrým rozhodnutím. Takíto študenti by naozaj mohli mať problém pred komisiou obstáť a nebolo by to kvôli ich nedostatočnej práci.

Maturity v budúcnosti
Osobne si myslím, že je veľmi dôležité, aby maturita existovala ako záverečná skúška, kvôli tomu, že študenti odchádzajú z gymnázia na vysoké školy a tam majú skúšky na konci každého semestra. Takú svoju prvú skúšku by teda mali zažiť už aj pred tým v rámci záveru štúdia na strednej škole. Avšak forma týchto skúšok by mala byť iná, ako vidíme dnes. A to nielen forma maturity, ale aj skúšok na vysokej škole.

Predstavujem si ju skôr ako diskusiu medzi odborníkmi, respektíve začínajúcimi odborníkmi, ktorá by mohla vzniknúť na základe nejakej záverečnej práce, prípade portfólia problémov, ktoré študent počas štúdia riešil. Tým by si študent volil tie oblasti, ktoré ho zaujímajú a nemusel by sa pripravovať na všetko, tak ako je to teraz a dúfať, že si nevytiahne to, čo mu nie je blízke. Zároveň by v komisii mohli sedieť ľudia z viacerých oblastí a diskutovať o študentovej práci z pohľadu rôznych vedných odborov.

Martin Štubňa