Nematurita – Miroslav Škoviera

Študenti sú zo zrušenia maturitných skúšok sklamaní. Celý rok sa poctivo pripravovali, na úkor voľného času spracovávali maturitné témy, študovali nielen povinné zdroje. Po zrušení maturít v minulom roku a zrušení stužkovej pevne verili, že aspoň na maturitách budú môcť zažiariť. Žiaľ, nebolo im dopriate…tým dvom-trom, čo naozaj takto rozmýšľali.

Maturita je zážitok. Ale nie je to tak trochu aj prežitok? Mám pocit, že jej hodnota devalvuje v momente, keď si vysoká škola pre uchádzača nastaví vlastný vzdelávací program založený na encyklopedických vedomostiach. Maturita neodráža ani rozdielnu kvalitu výučby na rôznych školách či subjektívny prístup k študentovi.

Najvhodnejším riešením podľa môjho názoru by bola centrálna externá písomná skúška kopírujúca štátny vzdelávací program. Skúška s viacerými úrovňami otázok a jednotným hodnotením. Skúška, ktorú by museli akceptovať všetky vysoké školy a ktorú by študent nevnímal ako formalitu. Dúfam, že to nie je až taká utopistická požiadavka.

Miroslav Škoviera