Nematurita – Monika Loncová


Vyjadrenie, na ktoré študenti maturitných ročníkov čakali viac ako na upozornenie zo sociálnych sietí. Je to tu – maturity 2021 sú zrušené. Pre niektorých je táto správa oslobodzujúca, pre niektorých hotová katastrofa. A kde som ja? Niekde na pol ceste …

Zrušenie maturít z pohľadu študenta, ktorý sa rok vzdelával online, beriem do istej miery ako oslobodzujúce alebo ako by to nazvali študenti „ o starosť menej“, či viac času na kvalitnejšiu prípravu na vysoké školy. Na druhej strane práve tento čas sa dal využiť na hlbšie pochopenie súvislostí a sebarozvoj. Keď si vezmem našu školu a ponuku online vzdelávania, študenti majú naozaj širokú a kvalitnú ponuku vzdelávania, ktorá sa samozrejme nedá porovnať s prezenčnou formou. Ale čo maturitné ročníky, ktoré mali online vzdelávanie v menšej kvalite či okresanej forme?

Keďže systém online vzdelávania nie je na všetkých školách jednotný, navyše každý jeden študent je iný a vyhovuje mu iný štýl výučby, či motivácie k učeniu, verím, že mnohí si vydýchli.

Maturity sú pre študenta prvá veľká skúška života, kde sú sami za seba. Nablízku nie je „dobrý“ sused na pokec, mobil radca či tipujúca šťastena. Osobne si myslím, že maturita v zmysle dať priestor študentovi predviesť seba samého je dobrá myšlienka, ale neviem, či namemorované veci, častokrát bez pochopenia, lebo však “musím sa posunúť, lebo ….musím/ chcem ísť zo školy preč, sľúbil som babke…” je tá najlepšia cesta.

Napr. za prírodovedné predmety by som si vedela predstaviť sebarealizáciu žiaka, ktorý dokáže predviesť svoje nadobudnuté skúsenosti v praktickej časti s prepojením na reálny život. Sám by si navrhol problém, ktorý by spracoval a predviedol. Boli by splnené viaceré oblasti a témy predmetov, nutnosť prepojiť informácie a použiť ich tak, aby vo výsledku dali rozumné riešenie. Praktická časť by odhalila zručnosti nadobudnuté pri práci v laboratóriu. Takže tradičné maturity by vyžadovali pomenovanie, funkciu, využitie…“moje“ Prečo si si vybral veci, ktoré si si vybral, ako spolu súvisia, aký majú dopad, vedia pomôcť? …

Takémuto výstupu, ktorý by vyžadoval čas na prípravu a zber dát by predchádzali „štvrťročné“ skúšky. Obdoba malých písomiek – nauč sa a zabudni – by sa presunula do učiva, ktoré by sa rozoberalo cca 3 mesiace s precvičovaním a následne by bolo ukončené jednou veľkou skúškou, čím by sa mohlo zaručiť hlbšie pochopenie a súvislosti.

Toľko z mojej utópie 🙂

Monika Loncová