Marec nielen v znamení kníh

V našej škôlke sa marec niesol v znamení kníh. Deti počúvali príbehy, pomocou obrázkov opisovali obsahy, niektoré príbehy si aj zdramatizovali –  napríklad: Ako dedko ťahal repku, Koza odratá a jež, Ako išlo vajce na vandrovku. Deťom sa to veľmi páčilo a “divadielka” si chcú zahrať doteraz.

Stále pretrvávajúca pandémia nám neumožňuje navštevovať Služby Božie. Vďaka Pánu Bohu máme skvelých kolegov, ktorí nám sprostredkúvajú virtuálne Služby Božie, a tak sa vďaka nim deti dozvedeli o Getsemanskej záhrade. S pani farárkou Natálkou si zaspievali a pomodlili sa. Detičky sa tiež zoznamovali so sadením a staraním sa o rastlinky, zasadili si spoločne rôzne semienka, ktoré budú sledovať a porovnávať ich rast pri rôznych podmienkach. Zasiali si aj žeruchu, ktorú si pred sviatkami vzali domov. Spoznávali domáce zvieratá a ich mláďatká a naučili sa, aký je hlavný význam Veľkej noci.

Záver mesiaca ukončili prípravami na Veľkú noc – vyrábaním dekorácií a pozdravov. Nezabudli sme ani na aktivitky v prostrediach Hejného metódy, či myšlienkové rutiny. Teraz sa už detičky  tešia zo slniečka a z prichádzajúcej jari na školskom dvore a z nových športových pomôcok, s ktorými sa budú hrať. Srdečne ďakujeme Nadácii kresťanského vzdelávania, ktorá ich pre naše deti zakúpila z minuloročného výnosu 2% z dane.

Helena Záborská