Olympiáda vo francúzskom jazyku

V marci sa konalo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, tento rok formou online testu a písomného prejavu. Z našej školy sa zúčastnili tri žiačky, z toho dve súťažili v kategórii pre frankofónnych žiakov kvôli dlhšiemu študijnému pobytu vo Francúzsku. Elizabeth Kuruczová z III.AG a Klára Košíková zo IV.AG boli úspešnými riešiteľmi vo svojich kategóriách 2.A a 2.C. Nina Štaffenová zo 7.B získala prvé miesto v kategórii 1.C, mladších frankofónnych žiakov a postupuje do celoslovenského kola.

Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy.

Elizabeth et Klára, toutes mes félicitations, et bonne chance Nina!

Stephanie Staffen