Podnikanie s HANDMADE – SRDCOM VIDÍŠ ĎALEJ

Sociálny projekt našej školy by sme radi podporili predajom veľkonočnej výzdoby, ale aj iných drobností z rúk našich žiakov vytvorených v rámci vyučovacieho predmetu PODNIKANIE S HANDMADE.

Ponuku možno vzhliadnuť na stránke:

https://www.facebook.com/Ornamentum-102111088623220

Všetky prostriedky budú poukázané na bankový účet zriadený pre zbierku v rámci sociálneho projektu.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Desana Kiselová