Deň Zeme

Žabky pri príležitosti Dňa Zeme vytvorili plagát, pomocou ktorého sa rozprávali o zvieratkách sveta a v priebehu celého týždňa robili rôzne aktivity zamerané na ochranu životného prostredia – správanie v prírode, separovanie.


Deň Zeme Včielky oslávili čistením školského dvora od opadaného ihličia a iných “prírodnín” a išlo im to veru jedna radosť. Naučili sa separovať odpad, dozvedeli sa, čo sa deje pri jeho recyklácii a navrhli, čo budeme robiť preto, aby sme chránili naše životné prostredie.


Počas týždňa, kedy naša Zem oslavovala svoj deň, Sovičky spoznali význam slov separovanie, recyklácia a ekológia. Poznali správny spôsob triedenia surovín. Krásne diskutovali o vplyve činností človeka na prírodu, dokonca sme prebrali aj vyrubovanie našich lesov. Na školskom dvore upratovali a zveľaďovali areál MŠ, hrabali popadané konáriky a zbierali odpadky. Takýmito praktickými aktivitami sa u detí postupne tvorí vzťah k prírode a životnému prostrediu.