Duchovné slovo

Počas aprílových ranných stíšení sme sa bližšie zoznamovali s tromi učeníkmi – Máriou Magdalénou, Tomášom a Petrom.

Po Ježišovej smrti ani jeden z týchto učeníkov nedúfal, že svojho majstra a učiteľa ešte niekedy uvidí živého. Vidieť mŕtveho človeka opäť živého je aj pre väčšinu z nás niečo nepredstaviteľné. A tak Mária Magdaléna, ktorá chcela Ježišove telo pripraviť na posledný odpočinok, či Tomáš, ktorý potreboval smútiť osamote, či Peter, ktorého ešte stále trápili výčitky svedomia kvôli zapretiu svojho Pána – ani jeden z nich nebol pripravený na to prekvapenie, ktoré ho po Ježišovej smrti čakalo.

Mária Magdaléna si Ježiša pomýlila so záhradníkom. Tomáš vyhlásil, že neuverí, kým Ježiša neuvidí. A Peter po tom, ako zbadal Ježiša na brehu Tiberiadského mora, sa v náhlej eufórii hodil do mora, aby bol pri brehu prvý. Je to naozaj On? Je to vôbec možné – celá táto záležitosť týkajúca sa vzkriesenia?
Učeníci svojho Pána po udalostiach Veľkej noci – spoznali podľa hlasu (Mária Magdaléna), podľa prepichnutých dlaní a prebodnutého boku (Tomáš) a podľa lámania chleba (Peter). Všetci ho stretli a všetci ho videli vstúpiť na nebesia.

My dnes Ježiša Krista stretávame v Jeho slove, v modlitbe a v sviatostiach (v krste a vo Večeri Pánovej) – a k tomu je potrebná naša viera. Aj napriek tomu, že Ježiša nevidíme, dokážeme s ním mať vzťah založený na viere a dôvere. Zároveň sme presvedčení, že na konci našej cesty nás bude čakať práve On – vzkriesený Boží Syn, ktorý sa ako jediný dokázal smrti vzoprieť, a tým dať definitívnu bodku za jej ultimátnou mocou.

Milí priatelia našej školy, prajem Vám, aby ste aj napriek dnešnej nevyspytateľnej dobe nestratili nádej v budúcnosť. V budúcnosť veríme aj napriek tomu, že ju nevidíme a vôbec netušíme, ako bude vyzerať. Nech máme podobnú vieru – aj čo sa týka nášho stretnutia sa s Kristom. To, čo môžeme a vieme s istotou povedať aj dnes je, že Ježiš nás všetkých môže ešte raz poriadne prekvapiť (podobne ako učeníkov po svojom vzkriesení). Máte radi prekvapenia? Ak nie, tak je najvyšší čas začať počítať – aj s nemožným.

Natália Kacianová