Biologická olympiáda

Deviatak Adrián Ranto zvíťazil na okresnom kole biologickej olympiády v kategórii E – zoológia a postupuje na krajské kolo.

K úspechu srdečne gratulujeme!

Miroslav Škoviera