Duchovná pieseň 2021

Spevácka súťaž Duchovná pieseň, ktorej celoslovenské finále sa tradične organizuje na pôde Evanjelickej spojenej školy v Martine, sa tento rok presunula do online priestoru. Súťažiaci poslali v prvom kole nahrávku piesne z Evanjelického spevníka alebo ľubovoľnej kresťanskej piesne. Finálové kolo sa uskutočnilo 7. mája. Tu už sa spievalo naživo, aj keď cez kameru a mikrofón. Výkon súťažiacich hodnotila päťčlenná odborná porota. Súťažiaci mohli získať podľa pridelených bodov poroty umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme alebo diplom za účasť. V každej kategórii bol určený absolútny víťaz.

Našu školu reprezentovalo v prvom kole päť dievčat, ale kvôli zdravotným problémom sa v druhom kole predstavili štyri dievčatá.

V prvej kategórii Viktória Klušáková za svoj výkon získala strieborné pásmo (41 bodov zo 60). Víťazkou bola Mia Uhriňáková z ESŠ Prešov (51 bodov).

V druhej kategórii sa Tamara Lisá umiestnila v striebornom pásme a celkovo bola vo svojej kategórii tretia (49 bodov zo 60). Barbora Bianka Kosoňová, ktorá tiež patrila do druhej kategórie, za svoj výkon dostala bronzové pásmo (25 bodov zo 60). Víťazom sa stal Michal Surina z ESŠ Prešov (50 bodov).

V tretej kategórii nás reprezentovala Nela Huťková (71 bodov z 90), ktorá skončila podobne ako Tamarka, so strieborným pásmom a tretím miestom v kategórii. Tretiu kategóriu vyhrala Malka Ester Šebestová z EZŠ Bratislava (81 bodov).

Noemi Eva Adamovičová sa zúčastnila iba prvého kola súťaže, v ktorom získala vo svojej kategórii najviac bodov. Snáď sa to podarí budúci rok.

V štvrtej kategórii sme súťažiaceho nemali. Celkovou víťazkou sa stala Stela Sabóová z Evanjelického lýcea v Bratislave (79 bodov).

Za prípravu, nahrávky a hudobný sprievod súťažiacich ďakujeme rodičom, pani učiteľke Milade Sopoligovej a pani farárke Slávke Danielovej.

Jana Bosáková