Uzavretie zbierky Ukrajina

S radosťou a vďačnosťou môžeme povedať, že finálna suma, ktorú sa nám podarilo vyzbierať v projekte Srdcom vidíš ďalej od 1.3. do 30.4. 2021 cez účet GBÚ ECAV je 2 676, 21 eur. K najvyššiemu nárastu prostriedkov došlo po zverejnení informácie o zbierke v TV Turiec, ESSMT News a Evanjelickom poslovi spod Tatier, pretože prichádzali príspevky z celého Slovenska.

Všetky vyzbierané prostriedky budú prevedené na účet cirkevného zboru Petrodolinské na Ukrajine, ale využívať ich bude aj cirkevný zbor Novogradovka. Pôvodne chceli prostriedky na nákup práčky. Ostatné veci, ako školské pomôcky a spoločenské hry, sme im mali poskytnúť formou materiálnej zbierky. To sa však v aktuálnej situácii nedalo, a preto sme realizovali iba finančnú zbierku. Vzhľadom na výšku vyzbieranej sumy si môžu kúpiť aj to, čo sme mali zbierať v materiálnej zbierke. Po nákupoch nám majú poslať správu a vyúčtovanie, aby sme mali podklady pre záverečnú správu, ktorú je zo zákona potrebné predložiť ministerstvu a zverejniť. Do zbierky sa aktívne zapojili aj naši študenti cez predaj svojich produktov prostredníctvom firmy Ornamentum, ktorá funguje v rámci predmetu Základy manažérskych a komunikačných zručností. Vzhľadom k nemožnosti realizácie handmade výroby a predaja v rámci predmetu Podnikanie s handmade sme sa presunuli na Instagram a Facebook, kde sme založili profil Ornamentum. Oslovili sme niektorých nadaných študentov, ktorí boli ochotní pomôcť s výrobou maľovaných tašiek a veľkonočnej výzdoby, ktoré sme ponúkli prostredníctvom série online aukcií a vyzbierali sme tak 182,50 eur. Do aukcií sa zapojili najmä učitelia našej školy, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

Jana Bosáková
Desana Kiselová