Predpoklady na dobré vysvedčenie

Tento rok moja manželka začala záhradníčiť. Keďže konečne máme vlastný kúsok záhrady, chcela si urobiť vyvýšené záhony a niečo v nich zasadiť. Kým ešte zima vládla v záhrade a jar bola v nedohľadne, prichystal som konštrukciu na drevený vyvýšený záhon. Keď konečne prišiel čas a slnko viacej hrialo, vyvýšený záhon sme umiestnili na svoje miesto, potom prišiel čas na výsadbu: cibuľka, mrkvička, šalátiky rôzneho druhu a iné dobroty. Po pár dňoch sa objavili prvé výsledky úsilia, neskôr všetko začalo neskutočným spôsobom rásť. Manželka bola nadšená a naše brušká spokojné. Úsilie sa vyplatilo a prišla radosť z úrody a výsledkov práce.

V prípade záhradky je jednoduché zhodnotiť výsledok práce, lebo ho hneď vidíme. Ako je to však s hodnotením práce v škole? Aké vysvedčenie by sme si my sami vystavili? Iste, korona zasiahla aj našu školu: 2. stupeň ZŠ a gymnázium sa väčšinu času učili online, materská škola a 1. stupeň ZŠ fungovali ako tak dobre s nejakým časom prerušenia, kedy sme museli byť v karanténe. No bol to úspešný rok? Stálo približne 15 mil. sekúnd v škole za to? Vidíme výsledky svojej práce a máme z nej radosť?

Na tomto mieste by mali nasledovať otázky smerujúce priamo k vám. Žiaci, stál tento rok za to? Podrástli ste v charaktere, v zručnostiach, vedomostiach a schopnostiach? Učitelia, podrástli ste v trpezlivosti, tvorivosti, múdrosti, v nových zručnostiach a vzťahoch so žiakmi?Všetkým vám chcem poďakovať za vaše úsilie a neoblomnosť počas neľahkého a komplikovaného obdobia tohto školského roka.

Skúsim byť osobný a napísať, čo mňa naučil čas strávený tento rok v škole. Ja som si tento rok veľmi intenzívne uvedomoval, aké dôležité je vybudovať predpoklady. Jednoducho, ak nevyrobíte vyvýšený záhon a nenasadíte doň zeleninu, nemôžete očakávať výsledky. Ale ak tak urobíte, je veľký predpoklad, že úroda sa dostaví. Ak chcete mať kondíciu, musíte behať. Ak chcete mať silný charakter, musíte byť verný a poctivý v malých veciach. Ak dlhodobo systematicky budujete digitálnu infraštruktúru v škole, je jednoduchšie prejsť do online vyučovania.

Už počas prvej vlny korony, ktorá narušila bežný spôsob života, som si uvedomil, že je dobré vytvoriť rutinu a pravidelnosť a aspoň akú takú predvídateľnosť v rozvrhu či v komunikácii, pretože dobrý zvyk a dobrá rutina nám pomáha v lepšej orientácii v čase, v priestore, vzťahoch, rovnako ako nám pomáha automatizovať procesy a zjednodušovať svet, ktorý je v mnohých smeroch komplikovaný a samotná korona kríza ho urobila ešte viac neprehľadným. Aj preto sme sa tento rok veľmi intenzívne ako učitelia zaoberali konceptom myšlienkových rutín t.j. postupmi, ktoré by nám, rovnako ako aj žiakom, mali pomôcť riešiť problémy, dali by nám štruktúru myslenia t.j. ako uchopiť, ako nazerať a ako systematizovať postupy pri riešení nových a zložitých problémov. Práve tieto dobré zvyky v myslení sú predpokladom k tomu, aby sme vedeli spolu dobre diskutovať, boli kritickí pri posudzovaní „overených správ“ typu „jedna pani povedala“, vedeli pozorne počúvať toho druhého, či vedeli tvorivo pristupovať k riešeniu nových výziev. Zároveň vytvárajú vysoký predpoklad k tomu, že keď príde iná kríza, tak v nej obstojíme, lebo budeme vycvičení žiť v komplikovanom svete. Paradoxne, nevyhnutným predpokladom dobrej rutiny je sloboda.

Prajem všetkým vám pekné prežitie letných prázdnin, dobre si oddýchnite.

Jozef Sopoliga, riaditeľ