Premeny spôsobené Duchom Svätým – biblická hodina učiteľov

Aj učitelia sú hraví a tvoriví ľudia. Bola by škoda nepodeliť sa o ich výtvory z biblickej hodiny. Tá, ktorá sa konala 8. júna ako posledná v tomto školskom roku, priniesla mnoho zaujímavých momentov. Témou bolo pôsobenie Ducha Svätého v našich životoch a porovnanie ovocia ducha s ovocím tela. Východiskovým biblickým textom bol list apoštola Pavla Galatským, kde v piatej kapitole píše:

„A zjavné sú skutky tela ako: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha.

V skupinách sme riešili, ako by vyzerala emócia, či prejav správania spôsobeného hriechom, pokušením a ako by vyzeral ich pravý opak. To, čo vzniklo v plastelínovej podobe, umožnilo lepšie diskutovať o tom, ako tieto pocity a stavy vznikajú a tiež, čo je potrebné urobiť, aby sme sa posúvali od toho horšieho k lepšiemu. Mnohé máme vo svojich rukách, ale sú veci, ktoré nedokážeme vyriešiť či zvládnuť sami. Vtedy sa s dôverou odovzdávame do Božích rúk a prosíme o pôsobenie Ducha Svätého v našich srdciach aj životoch.

Jana Bosáková