JA a Základy podnikania

Čo je potrebné, aby firma fungovala? Môže byť vo firme iba jeden človek? Ako správne postupovať na pracovnom pohovore? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky hľadali naši žiaci z 5.A, 5.B aj 5.C v dňoch 20. – 22. 10. 2021 v Škole pre život. V týchto dňoch sa zúčastnili uceleného programu JA Základy podnikania, ktorého organizátorom je JA Slovensko, člen skupiny Junior Achievement Worldwide.Táto spoločnosť už 30 rokov pomáha rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Naši piataci sa naučili, že pre každú firmu je kľúčová organizácia, peniaze, manažment a povolania, výroba a marketing, vyskúšali si pracovný pohovor, kusovú aj hromadnú výrobu, pripravili si návrhy svojich firiem. Na záver každý žiak získal certifikát absolventa programu JA Základy podnikania.

Alena Buľovská