Modernejšia škola

Projekt Modernejšia škola sme získali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bolo vybraných 144 úspešných projektov v sume 3 500 000 € spomedzi 1846 žiadostí. Naša škola získala najvyššiu možnú sumu 30 000 €. Za spoluprácu ďakujeme predovšetkým architektke pani Vande Krčikovej. Bez jej pomoci by sme tak prepracovaný návrh nedokázali pripraviť.

Ing. Petra Piršelová
Vedúca ekonomického úseku