Všetci si máme pomáhať

V druhú októbrovú nedeľu sme mali v našom chráme Božom opäť rodinné Služby Božie. Evanjeliovým textom bol príbeh O milosrdnom samaritánovi. Popri dodržiavaní všetkých epidemiologických opatrení sa kostolné lavice zaplnili deťmi, rodičmi, starými rodičmi a mnohými prajnými bratmi a sestrami. Deti, a to nielen v tejto nevyspytateľnej dobe, majú v sebe niečo úžasné – zvedavosť.

Počas detského divadielka, v ktorom sme mali možnosť spoznať milosrdného Američana ani nedýchali – a počas detskej kázne sa dychtivo hlásili, aby mohli povedať správnu odpoveď. Napr. na moju otázku: „Komu máme v živote pomáhať?” odpovedali: “Každému. Každému, kto potrebuje pomoc.”

Aj Boh pomáha všetkým, dáva všetkým odpustenie a naše srdcia napĺňa pokojom. Niet rozdielu – medzi mnou a chudákom, ktorý všetko stratil. V Božích očiach sme všetci odkázaní na Jeho lásku a pomoc. Tak ako aj v živote sme všetci odkázaní na pomoc iných ľudí dobrej vôle.

Ďakujeme 4.A. triede, nášmu bábkohereckému tímu a pánovi učiteľovi Tomášovi za piesne, bez ktorých si už tieto netradičné rodinné Služby Božie nevieme ani predstaviť. A nakoniec, ale o to viac ďakujeme Bohu za to, že nám umožnil stretnúť sa, tešiť sa, smiať sa, pýtať sa, spievať a modliť sa s radosťou a v dobrom zdraví.

Natália Kacianová